Αρχική Ετικέτες γέννηση του Χριστού

Ετικέτα: γέννηση του Χριστού

γέννηση του Χριστού

Η γέννηση του Χριστού, η νίκη της ζωής

Ἀδελφοί μου καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, «Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκὶ» καὶ ἐγεννήθη δι’ ἡμᾶς παιδίον νέον.Ἡ ἑορτὴ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως εἶναι ἑορτὴ...