Αρχική Ετικέτες απόσβέσεις

Ετικέτα: απόσβέσεις

εξετάσεων δίπλωμα αγροτικών μηχανημάτων -serrespost

Οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού από ασκούντες αγροτική δραστηριότητα

Πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα στοιχεία (ενσώµατα, βιολογικά ή άυλα - ιδιόκτητα ή µισθωµένα µε χρηµατοδοτική µίσθωση) τα οποία προορίζονται να χρησιµοποιηθούν κατά...