Δ.Σιντικής – Προκήρυξη πρόσληψης επτά (7) Υδρονομέων Άρδευσης

- Διαφήμιση -

Δ.Σιντικής – Προκήρυξη πρόσληψης επτά (7) Υδρονομέων Άρδευσης

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο από 01/06/2024 μέχρι 31/08/2024.

- Διαφήμιση -

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους από 24/04/2024 μέχρι και 10/05/2024 στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σιντικής, στο γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, στο Δημοτικό Κατάστημα που εδρεύει επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 34 και στις κατά τόπους Δημοτικές Κοινότητες

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2323 350212 και 2323 350213.

1. Αριθμός θέσεων Το Δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 64/2024 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης σε οκτώ (8), η πλήρωση της μίας (1) από αυτές που αφορά το αρδευτικό δίκτυο Αχλαδοχωρίου- Καπνοφύτου- Καρυδοχωρίου- Σχιστολίθου και Φαιάς Πέτρας έγινε με την από 17/04/2024 πρόσκληση του δήμου Σιντικής. Οι υπόλοιπες επτά (7) έχουν ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ 7 Υδρονομείς

Επισημαίνεται ότι ο τομέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, αφορά όλα τα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας

2. Αρδευτική περίοδος Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθ. 64/2024 απόφασή του, όρισε την αρδευτική περίοδο τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σιντικής, από 01/06/2024 έως 31/8/2024.

Απαιτούμενα Προσόντα
Για να προσληφθεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

3. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά :
Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

4. Ορισμός υδρονομικών οργάνων Τα υδρονομικά όργανα θα οριστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σιντικής. Ο διορισμός των υδρονομέων αφορά μόνο στην χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω (άρθρο 2). Οι αποδοχές των εκλεγμένων υδρονομέων θα καθορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015. (Σχετ.: 1]Η ΚΥΑ οικ.2/13917/0022 – ΦΕΚ.414/τ.Β’/2012 και 2] Το αριθ.2/44244/0022/28-6-2012 έγγραφο της Δ/νσης 22ης Μισθολογίου Τμήμα Β’ του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους, τα οποία εφαρμόζονται αναλογικά και στις διατάξεις του Ν.4354/2015.)

5. Καθήκοντα Υδρονομέων (σύμφωνα με το Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ.60 Α’] «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων»)

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

6
. Δημοσίευση Πρόσκλησης Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου (Διοικητικές Υπηρεσίες) τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα επιλογής (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Ελευθερίου Βενιζέλου 34 στο Σιδηρόκαστρο) και στο Δικτυακό τόπο του Δήμου Σιντικής (www.sintiki.gov.gr)

7. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Σιντικής – Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 34 – Σιδηρόκαστρο, στα τηλέφωνα 2323350213 και 2323350212. Αντίγραφο της παρούσας χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση τους.

Κατεβάστε την Προκήρυξη εδώ

Ακολουθήστε το serrespost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα του Ν. Σερρών και όχι μόνο.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.