Δ.Νέας Ζίχνης – Αιτήσεις για πρόσληψη υδρονομέων

Δ.Νέας Ζίχνης - Αιτήσεις για πρόσληψη υδρονομέων
- Διαφήμιση -

Δ.Νέας Ζίχνης – Αιτήσεις για πρόσληψη υδρονομέων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 03-4-2024 έως και την 12-4-2024 στο Δημαρχείο Νέας Ζίχνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο αριθμός των υδρονομικών οργάνων καθορίστηκε σε έντεκα (11) ως εξής:

1.- Για την Κοινότητα Νέας Ζίχνης ένας (1) υδρονομέας για πέντε (5) μήνες
2.- Για την Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου ένας (1) υδρονομέας για τρεις (3) μήνες
3.- Για την Κοινότητα Αγριανής ένας (1) υδρονομέας για πέντε (3) μήνες
4.- Για την Κοινότητα Αναστασιάς ένας (1) υδρονομέας για τέσσερις (4) μήνες
5.- Για την Κοινότητα Γαζώρου ένας (1) υδρονομέας για πέντε (5) μήνες
6.- Για την Κοινότητα Θολού ένας (1) υδρονομέας για πέντε (5) μήνες
7.- Για την Κοινότητα Νέας Πέτρας ένας (1) υδρονομέας για τρεις (3) μήνες
8.- Για την Κοινότητα Μυρρίνης ένας (1) υδρονομέας για δύο (2) μήνες
9.- Για την Κοινότητα Μυρκίνου ένας (1) υδρονομέας για τρεις (3) μήνες
10.- Για την Κοινότητα Σφελινού ένας (1) υδρονομέας για δύο (2) μήνες
11.- Για την Κοινότητα Λευκοθέας ένας (1) υδρονομέας για πέντε (3) μήνες

- Διαφήμιση -

Η αρδευτική περίοδος καθορίστηκε από 01-5-2024 και μέχρι λήξεως των συμβάσεων αντίστοιχα όπως αναφέρεται παραπάνω.

Απαιτούμενα Προσόντα
Για να επιλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α) Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 65ο.
γ) Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
δ) Να είναι κάτοχος μεταφορικού μέσου.
Δεν μπορούν να επιλεγούν υδρονομείς:
α) Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφόσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται, όμως, μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες στις ένοπλες δυνάμεις.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό, επισυνάπτονται:
α) Αντίγραφο Δ.Α. Ταυτότητας
β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για την πρόσληψή του ως υδρονομικού οργάνου και ότι γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
δ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’ ανώτατο όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό.

Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα επιλεγούν από τη Δημοτική Επιτροπή.

Καθήκοντα Υδρονομέων
α) Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον
ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
β) Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ) Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ) Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε) Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ) Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται στο Γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2324 3 50618.

Ακολουθήστε το serrespost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα του Ν. Σερρών και όχι μόνο.
- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.