Δ.Ηράκλειας – Προκήρυξη για δύο θέσεις ειδικού συνεργάτη

Δ.Ηράκλειας - Προκήρυξη για δύο θέσεις ειδικού συνεργάτη Δήμος Ηράκλειας ψήφισμα συμπαράστασης προς τους αγρότες διαγωνισμού για παραχώρηση χρήσεως χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ της Δ.Κ. Ηράκλειας Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού-serrespost
- Διαφήμιση -

Δ.Ηράκλειας – Προκήρυξη για δύο θέσεις ειδικού συνεργάτη

  1. μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη με πτυχίο ΠΕ Οικονομολόγου και
  2. μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη με πτυχίο ΤΕ Δασοπονίας ,

οι οποίες θα καλυφθούν με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , η διάρκεια των οποίων δεν θα μπορεί να υπερβεί τη θητείας της τρέχουσας δημοτικής αρχής.

- Διαφήμιση -

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να διαθέτουν:
– Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλόλητα του προσλαμβανομένου (παρ.4 του άρθρ.163 του Ν.3584/2007) αφού συνεκτιμηθούν στα απαραίτητα και πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ηράκλειας (δ/νση Πλ.Μπακογιάννη 2-ΤΚ.624000-ΗΡΑΚΛΕΙΑ) (αρμ. Χατζούδη-Καδή Φωτούλα τηλ 2325350116-50117) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας με την ένδειξη στο φάκελο «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡ.2018/2024 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α) Υπογεγραμμένη αίτηση

Β) Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Δ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των απαιτούμενων κατά περίπτωση (ΠΕ ή ΤΕ) τίτλων σπουδών

Ε) αποδεικτικό εμπειρίας

Στ) Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι τα γενικά προσόντα διορισμού του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρο 11-17) πληρούνται

Καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που υποδεικνύουν τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα τους.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Από 22/ 2/2024 έως και 29/02/2024

Περίληψη γνωστοποίησηςΓνωστοποίησηΥπόδειγμα αίτησηςΥπεύθυνη δήλωση

Ακολουθήστε το serrespost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα του Ν. Σερρών και όχι μόνο.
- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.