Με 36 θέματα Ημερήσιας Διάταξης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών

Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών 1/6/23 κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμος Σερρών: Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών serrespost Έκτακτη Σύγκλιση Συντονιστικού Οργάνου serrespost.gr Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών Δημοτικό Συμβούλιο Συνεδριάζει Τερζής δημοτικά συμβούλια συνεδρίαση
- Διαφήμιση -

Με 36 θέματα Ημερήσιας Διάταξης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στις 30 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00:

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση σύναψης Σύμβασης ενεχυριάσεων απαιτήσεων, σύμβασης μεσεγγύησης και συστάσεως Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account)  ύψους 7.793.432,35€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Σερρών» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τους.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σ.
ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Νυχτοπάτης.
ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2024
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Νυχτοπάτης.
ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2023 και ένταξη της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη στατικής επάρκειας – αποκατάστασης – ενίσχυσης του κλειστού κολυμβητηρίου στην κοιλάδα Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών” προϋπολογισμού 449.274,30 €, (συμπεριλαμβανόμενης της δαπάνης του Φ.Π.Α.).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Νυχτοπάτης.
ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση της 534/2023 ΑΔΣ περί Συγκρότηση ετήσιων επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, όλων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου πλην της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δ/νσης Καθαριότητας, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σ.
ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σ.
ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση της 29366/01-09-2022 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 22SYMV011174010 2022-09-01, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στον Δήμο Σερρών, ποσού 290.997,50€ χωρίς ΦΠΑ και 360.836,90€ με ΦΠΑ».
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σ.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δικαιούχων για τη χορήγηση διατακτικών προσφοράς τροφίμων κλπ. ειδών, σε άπορους δημότες του Δήμου Σερρών για την εορτή των Χριστουγέννων έτους 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Δεσποτίδης Ι.
ΘΕΜΑ 9ο: Διαγραφή επαγγελματία πωλήτη Λαϊκών Αγορών, λόγω παραίτησης
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σ.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της αρ. 117 / 2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών, με θέμα: “Έγκριση στοχοθεσίας Γ΄ τριμήνου 2023 ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης”.
Εισηγητής: ο κ. Γάτσιος Ιωάννης Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση παραχώρησης του κλειστού Γυμναστηρίου του 5ου Λυκείου σε αθλητικούς συλλόγους για το σχολικό έτος 2023 – 2024.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Δεσποτίδης Ι.
ΘΕΜΑ 12ο: Διατύπωση γνώμης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2024- 2025.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Δεσποτίδης Ι.
ΘΕΜΑ 13ο: Διατύπωση γνώμης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2024- 2025.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Δεσποτίδης Ι.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ανανέωσης δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση του Δημοτικού Σχολείου Χριστός.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Νυχτοπάτης
ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 102/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Νυχτοπάτης
ΘΕΜΑ 16ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 101/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Νυχτοπάτης
ΘΕΜΑ 17ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 151/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Νυχτοπάτης
ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 233/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Νυχτοπάτης
ΘΕΜΑ 19ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 154/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Νυχτοπάτης
ΘΕΜΑ 20ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 153/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Νυχτοπάτης
ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 14/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Νυχτοπάτης
ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.00 τμ και 25,90 τμ στην ιδιοκτησία με αρ. 4 στο και με αρ. 16, στο Ο.Π. 226.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Νυχτοπάτης Γ.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 1ου  ΑΠΕ & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-22»
Εισηγητής: Οι αντιδήμαρχοι κ.  Νυχτοπάτης
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ».
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Νυχτοπάτης Γ.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου « ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ   ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Νυχτοπάτης
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης «Ενεργητική  πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών»
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Νυχτοπάτης.
ΘΕΜΑ 27ο : Τροποποίηση της ΑΔΣ 472/2023 περί καθιέρωσης 12ωρης εργασίας, για των κάλυψη των αναγκών τμ. Κοιμητηρίων έτους 2024.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. κ. Μισιρλής Σ.
ΘΕΜΑ 28ο : Τροποποίηση της 654/2020 ΑΟΕ περί συγκρότησης ετήσιων επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών, όλων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου Σερρών, πλην της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. κ. Μισιρλής Σ.
ΘΕΜΑ 29ο: 2η τροποποίηση της 23595/12-07-2022 σύμβασης με  ΑΔΑΜ:22SYMV010915155 2022-07-12 που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 60KW ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 18 KW».
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σ.
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης χώρων για σύσταση οικογενειακών τάφων, σε νέους μέχρι 30 ετών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σ.
ΘΕΜΑ 31ο:  Τροποποίηση της υπ. αρ. 471/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί      Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του Προσωπικού Πολιτικής Προστασίας σε βάρδιες σε 24ωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες για το έτος 2024.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.
ΘΕΜΑ 32ο: Διαγραφή  των υπ΄  αρ. 3590/2018 (1730/2023)  και 3265/2019 (271/2023) χρηματικών καταλόγων από οφειλή δημότη μας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.
ΘΕΜΑ 33ο:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας του υπ’ αρ. 1170 αγροτεμάχιου του    αγροκτήματος Σκουτάρεως, εμβαδού 3.437,97τ.μ.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σ.
ΘΕΜΑ 34ο:  Διαγραφή οφειλέτη από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημότη  μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τον εμφανιζόμενο ως οφειλέτη, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό του.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σ.
ΘΕΜΑ 35ο:  Αιτημα πληρωμής των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την διοργάνωση του Πρωταθλήματος Μπάσκετ Παλαίμαχων, Εργαζομένων και Ανέργων του Ν. Σερρών.(Οκτώβριος 2022- Ιούνιος 2023)
Εισηγητής: ο κ. Γάτσιος Ιωάννης Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων σε διεθνή συνάντηση του έργου Breaking Isolation
Εισηγητής: Οι αντιδήμαρχοι κ. Μισιρλής Σ. και κ .Πάνου Σ.

Ακολουθήστε το serrespost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα του Ν. Σερρών και όχι μόνο.

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.