Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ.Σερρών – Τα θέματα

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Σερρών Οικονομική Επιτροπή του Δ.Σερρών Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών Δ.Σερρών - Διαγωνισμός για προμήθεια τόνερ Συνεδριάζει η Τοπική Κοινότητα Σερρών Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ.Σερρών Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Σερρών Δημοτική Επιτροπή Δημόσιας Διαβούλευσης Δήμου Σερρών Οικονομική Επιτροπή του Δ.Σερρών Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερρών Δημοτική Κοινότητα Σερρών Συνεδρίαση Κατεπείγουσα Οικονομικής Επιτροπής Δ.Σερρών επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών Δ.Σερρών - Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σερρών -serrespost
- Διαφήμιση -

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ.Σερρών, τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Α΄ Ακυρωτικό), για τη συζήτηση της με αριθμό καταχώρησης ΑΚ 389/02-11-2023 Αίτηση Ακύρωσης – Αναστολής του Σάββα Παπαδόπουλου του Δημητρίου, με το διακριτικό τίτλο “ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ CATERING”, στρεφόμενη και κατά του Δήμου Σερρών, για την ακύρωση-αναστολή της υπ΄ αριθ. 1494/2023 απόφασης του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).

- Διαφήμιση -

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή της με αριθμό 1492/2023 απόφασης του Δ΄ Τμήματος Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων), η οποία εκδόθηκε επί της με αριθμό κατάθεσης 2737/2394/2020 Αίτηση των: 1) Σοφίας Κοανίδου του Παντελή, 2) Στυλιανής χήρας Ξενοφώντος Κοντού, 3) Μαρίας Κοντού του Ξενοφώντος και 4) Νικολίνας Κοντού του Ξενοφώντος, στρεφόμενης κατά του Δήμου Σερρών, που αφορά τον καθορισμό οριστικής μονάδος αποζημίωσης απαλλοτριωθέντος ακινήτου και την αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Γ΄ Ακυρωτικό), στη συζήτηση της με αριθμό και ημερομηνία κατάθεσης ΑΚ231/22-06-2023 Προσφυγή της Π. Κ. του Β., στρεφόμενης κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αρ. 15/2023 μελέτης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας του Δήμου Σερρών, για την «Προμήθεια Εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων στο κυνοκομείο του Δήμου μας», προϋπολογισμού 4.327,00€ χωρίς ΦΠΑ και 4.889,51 € με ΦΠΑ, και του τρόπου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του από 08-11-2023 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης με τίτλο“ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟ ΚΡΙ-ΚΡΙ”, προϋπολογισμού 11.360,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΘΕΜΑ 6ο: Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου τμήματος του με αρ. ΚΑΕΚ 44121ΕΚ01212.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη, στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2023, στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΤΥ-2965 απορριμματοφόρου οχήματος εκτός Νομού, την 17η Νοεμβρίου 2023, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για τη μεταφορά του στην εταιρεία ΚΟΝΤΕΛΗΣ, προς υλοποίηση των υποδείξεων της εταιρείας ΙVECO.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση μετακίνησης :
α) του με αριθμό κυκλοφορίας ΚHΥ-5270 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 17η Νοεμβρίου 2023, με προορισμό τη Βέροια, για την μεταφορά του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Αϊβαζόγλου Συμεών και την παραλαβή του με αρ.κυκλοφορίας ΚΗΥ-5265 φορτηγού και την παραλαβή και μεταφορά λεπίδας εκχιονισμού &
β) του με αριθμό κυκλοφορίας ΚHΥ-5265 φορτηγού το οποίο θα επιστρέψει στις Σέρρες με οδηγό τον κ.Αϊβάζογλου, στο οποίο έχει τοποθετηθεί αλατοδιανομέας από την εταιρεία ΝΟΥΛΙΚΑΣ.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9544 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού: α) την 20η Νοεμβρίου 2023, με προορισμό το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, για τη μετάβαση του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Παιδείας και β) την 21η Νοεμβρίου 2023, με προορισμό το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, για την παραλαβή του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη και την επιστροφή του στις Σέρρες.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-9546 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 20η Νοεμβρίου 2023, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για τη μετάβαση των υπαλλήλων του Δήμου μας κ.κ. Μαρινάκη Αικατερίνης, Κοκκινίδου Αθηνάς, Βαρναλίδου Ελένης και Μίκικη Φωτεινής στο Α.Π.Θ. και τη συμμετοχή τους στην Τεχνική Συνάντηση του Προγράμματος ΖΕΦΥΡΟΣ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-4592 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού: α) την 22η Νοεμβρίου 2023, με προορισμό το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, για τη μετάβαση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου κας Ελευθεριάδου Αλεξάνδρας στην Αθήνα και β) την 23η Νοεμβρίου 2023, με προορισμό το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, για την παραλαβή της Γενικής Γραμματέως του Δήμου κας Ελευθεριάδου Αλεξάνδρας και την επιστροφή της στις Σέρρες.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-4544 υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού, την 23η Νοεμβρίου 2023, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, για τη μεταφορά του στην εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, προς επισκευή.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση απαλλαγής υπολόγου του αρ. Α/1626/2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση απαλλαγής υπολόγου του αρ. Α/1663/2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 9.374,40€ με Φ.Π.Α., για την παροχή εντολής σε εξωτερικούς δικηγόρους για νομική επεξεργασία θεμάτων που αφορούν σε διεκδίκηση φερόμενων ως δημοτικών ακινήτων ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή με τα κάτωθι ΚΑΕΚ.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 4.889,51€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων στο κυνοκομείο του Δήμου μας.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 649.363,76€ με Φ.Π.Α., για: α) τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας τον Δήμο Σερρών και
β) τη συνέχιση της λειτουργίας των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών, που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 91.661,57€ με Φ.Π.Α., για την Κοινοτική Συμμετοχή του Δήμου της πράξης «Bike Cities».

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 72,04€ με Φ.Π.Α., για την έκδοση σχετικών ενταλμάτων για μισθώματα σχολικών αγρών που εισπράχθηκαν κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2023.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 981,29€ με Φ.Π.Α., για την έκδοση σχετικών ενταλμάτων για μισθώματα σχολικών αγρών που εισπράχθηκαν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του έτους 2023.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 250,00€ με Φ.Π.Α., για την πληρωμή εφημερίδας για τη δημοσίευση «Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη χρήση των χώρων της Χριστουγεννιάτικης αγοράς ‘Πολιτεία των Ευχών’».

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 551,80€ με Φ.Π.Α.,για την πληρωμή εφημερίδας για τη δημοσίευση διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Σερρών».

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 133,92€ με Φ.Π.Α., για την πληρωμή εφημερίδας για τη δημοσίευση «Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικού αγρού Μητρουσίου».

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 136,40€ με Φ.Π.Α., για την πληρωμή εφημερίδας για τη δημοσίευση «Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων αγροκτήματος Σερρών».

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 992,00€ με Φ.Π.Α., για την πληρωμή εφημερίδων για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και Ν.Π., για δύο (2) έτη 2024-2025».

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 245,52€ με Φ.Π.Α., για την πληρωμή εφημερίδας για τη δημοσίευση διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη ελέγχου επάρκειας του κυκλικού κόμβου στο ΚΡΙ ΚΡΙ».

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 153,76€ με Φ.Π.Α., για την πληρωμή εφημερίδας για τη δημοσίευση διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη ελέγχου επάρκειας του κυκλικού κόμβου στο ΚΡΙ ΚΡΙ».

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 283,96€ με Φ.Π.Α., για την πληρωμή εφημερίδων για τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης του Δημάρχου που αφορά στην «Τροποποίηση του ισχύοντος Γ.Π.Σ. ως προς τις χρήσεις γης στα Ο.Τ. 26-71, Ο.Τ. 715, Ο.Τ. 147, Ο.Τ. 231 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σερρών».

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 200,00€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν στον κ. Κ. Α. του Δ.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 925,37€ με Φ.Π.Α., για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων σε δικαιούχους, λόγω μη ύπαρξης βεβαιωμένης οφειλής.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.922,00€ με Φ.Π.Α., για την επιχορήγηση από ΣΑΤΑ Σχολείων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 430,28€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευαστικών εργασιών για το αρ. κυκλ. ΕΡΤ-123 δίκυκλο της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 5.563,88€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-4544 απορριμματοφόρου της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 4.194,92€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 992,00€ με Φ.Π.Α., για την δαπάνη για την επισκευή του αρ. κυκλοφορίας ΜΕ-136217 μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 4.340,00€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια ψηκτρών (βούρτσες) για το αρ. κυκλ. ΜΕ-136214 μηχάνημα σάρωθρο της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 260,40€ με Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Πιστοποιητικό ελέγχου για το ΚΗΗ-8527 γερανοφόρο όχημα».

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 7.427,60€ με Φ.Π.Α., για τη δημιουργία και προμήθεια αναμνηστικών του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 503,44€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια ειδών τυπογραφείου (σφραγίδες, αυτοκόλλητα), για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 148,80€ με Φ.Π.Α., για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης χορήγησης βραβείων του Κληροδοτήματος «Μητσάκου – Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου».

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 8.933,40€ με Φ.Π.Α., για την καταβολή αποζημίωσης στην κ. Τ. Β. του Α., λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Π. 783 στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής «Αλιμπέκιοι».

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 9.576,50€ με Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών για τη συνδιοργάνωση 4ήμερου Χριστουγεννιάτικου Τουρνουά Μπάσκετ «XMAS BASKETBALL TOURNAMENT» του Δήμου Σερρών με τον SIRIS BASKETBALL ACADEMY.

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.200,00€ με Φ.Π.Α., για τη συμμετοχή 20 υπαλλήλων στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Παρεμβάσεις με δικαστική εντολή και ¨επιβεβλημένη βοήθεια¨: πώς να απεγκλωβιστούμε από ένα παράδοξο που εγκλωβίζει;».

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 999,44€ με Φ.Π.Α., για την προμήθεια εκτυπώσεων προγράμματος, προσκλήσεων, αφίσας, μπάνερ και ενημερωτικού εντύπου για τις ανάγκες της Συνδιοργάνωσης του 38ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 868,00€ με Φ.Π.Α., για την παροχή εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο για τη σύνταξη αγωγών, προτάσεων και προετοιμασία φακέλου για τη διεκδίκηση της κυριότητας επί δημοτικών ακινήτων ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή.

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 5.208,00 € με Φ.Π.Α., για την παροχή εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο για τη σύνταξη αγωγών, προτάσεων και προετοιμασία φακέλου για τη διεκδίκηση της κυριότητας επί δημοτικών ακινήτων ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή.

ΘΕΜΑ 48ο: Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ΄ αρ. 288 σχολικού αγρού, αγροκτήματος Αγίας Ελένης.

ΘΕΜΑ 49ο: Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ΄ αρ. 194Δ6 σχολικού αγρού, αγροκτήματος Προβατά.

ΘΕΜΑ 50ο: Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ΄ αρ. 83 σχολικού αγρού, αγροκτήματος Αδελφικού.

ΘΕΜΑ 51ο: Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ΄ αρ. 332 σχολικού αγρού, αγροκτήματος Πεπονιάς.

ΘΕΜΑ 52ο: Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ΄ αρ. 270 σχολικού αγρού, αγροκτήματος Μονοκκλησιάς.

ΘΕΜΑ 53ο: Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης των υπ΄ αρ. 380 και 280 σχολικών αγρών, αγροκτήματος Κουμαριάς.

ΘΕΜΑ 54ο: Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ΄ αρ. 1191 σχολικού αγρού, αγροκτήματος Βαμβακιάς.

ΘΕΜΑ 55ο: Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης των υπ΄ αρ. 2126, 1746, 2097 και 2114 σχολικών αγρών, αγροκτήματος Βαμβακιάς.

ΘΕΜΑ 56ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, για την ενίσχυση και δημιουργία κωδικών εσόδων και εξόδων.

Ακολουθήστε το serrespost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα του Ν. Σερρών και όχι μόνο.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.