Η γεωργία συντήρησης γίνεται μόδα στα σιτηρά

γεωργία συντήρησης
- Διαφήμιση -

Σε µεγάλο «πονοκέφαλο» για την καλλιέργεια των χειµερινών σιτηρών στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, εξελίσσεται η ανθεκτικότητα που αναπτύσσουν µια σειρά από ζιζάνια στη χηµική καταπολέµησή τους, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται πρόβληµα στην παραγωγή.

Κύριο ζιζάνιο από τα αγροστώδη µε µεγάλη ανθεκτικότητα είναι η Ήρα, η οποία απαντάται σχεδόν σε όλη τη Μακεδονία και ακολουθούν η Αγριοβρώµη στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την Αιτωλοακαρνανία, η Φάλαρη στη Βοιωτία και εσχάτως το Μίλιο και το Ανεµόχορτο στην Πτολεµαΐδα, τα Γρεβενά και ίσως και στη Φλώρινα.

- Διαφήμιση -

Στα πλατύφυλλα, αντιστοίχως, µεγάλο πρόβληµα είναι η Παπαρούνα µε ανθεκτική παρουσία στη Βοιωτία, στις Σέρρες, τη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκίς, το Σινάπι στη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Λάρισα και τη Φθιώτιδα κι υπάρχουν και άλλα δύο ζιζάνια, το Ράπιστο και η Μπιφόρα, τα οποία έχουν αναπτύξει ανθεκτικά, αλλά δεν απασχολούν πάρα πολύ.

Την ανησυχητική αυτή εικόνα, για την ανθεκτικότητα των ζιζανίων στην Ελλάδα, η οποία σχεδόν σε όλα τα ζιζάνια που προαναφέρθηκαν είναι πολλαπλή και αφορά ACCase αλλά και ALS µηχανισµούς δράσης, έδωσε ο κύριος ερευνητής του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, δρ. Θωµάς Γιτσόπουλος.

Από το βήµα της ηµερίδας µε τίτλο «Χειµερινά σιτηρά: Ανθεκτικότητα ζιζανίων, αξιολόγηση ποικιλιών και λίπανση», που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 17 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα στη Θεσσαλονίκη, ο επιστήµονας υποστήριξε πως το πρώτο αίτιο ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων είναι οι µονοκαλλιέργειες και το δεύτερο ότι οι αγρότες χρησιµοποιούν συνέχεια τα ίδια ζιζανιοκτόνα.

Αµειψισπορά και εναλλαγές σκευασµάτων η λύση

«Η αντιµετώπιση µε εναλλακτικά ζιζανιοκτόνα είναι βραχυχρόνια λύση. Για να συνεχίσουν να είναι αποτελεσµατικά, πρέπει να µειωθεί η χρήση τους, να αυξηθούν οι µη χηµικοί τρόποι αντιµετώπισης κι απαιτείται και µεγαλύτερη εφαρµογή αµειψισποράς από τους παραγωγούς», ανέφερε ο οµιλητής, προσθέτοντας πως η ανθεκτικότητα των ζιζανίων αυξάνεται διεθνώς κι αποτελεί απειλή για την ύπαρξη των ζιζανιοκτόνων που είναι η πιο αποτελεσµατική λύση για την καταπολέµησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό σηµείωσε πως σήµερα διεθνώς έχουν καταγραφεί πάνω από 260 είδη ζιζανίων µε ανθεκτικότητα, εκ των οποίων 81 είδη αφορούν σε ζιζάνια των σιτηρών, τα οποία βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση και ακολουθούν το καλαµπόκι και το ρύζι. Ειδικά για την Ήρα, τόνισε πως το ζιζάνιο έχει αναπτύξει πολλαπλή ανθεκτικότητα σε 14 µηχανισµούς δράσης «και δεν µπορούµε πλέον να την ελέγξουµε».

Έρχονται ποικιλίες σκληρού σταριού και βυνοποιήσιµου κριθαριού

Νέες ελληνικές ποικιλίες υψηλού ανταγωνισµού στο σκληρό στάρι, όσο και στο κριθάρι βυνοποίησης, προσαρµοσµένες στις τοπικές συνθήκες, προανάγγειλε, µέσα στα επόµενα 2-3 χρόνια, ο εντεταλµένος ερευνητής του ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα, Ιωάννης Μυλωνάς.

Όπως είπε, πρόκειται για στόχο ερευνητικού έργου που έγινε µε σκοπό την αξιολόγηση 15 διαφορετικών εµπορικών ποικιλιών σκληρού σίτου και µιας παραδοσιακής, σε 6 διαφορετικά γεωργικά περιβάλλοντα στην Κεντρική Μακεδονία. «Αυτή τη στιγµή υπάρχουν διαθέσιµες πάνω από 100 εµπορικές ποικιλίες. Όµως ο Έλληνας παραγωγός και γεωπόνος δεν ξέρει ποια είναι καλύτερη», εξήγησε ο κ. Μυλωνάς και σηµείωσε πως από τα πειραµατικά αποδείχθηκε ότι η καλλιέργεια µιας ποικιλίας σε µεγάλες εκτάσεις δεν ενδείκνυται και ότι είναι ανάγκη να δηµιουργηθεί µια λίστα κατάταξης όλων των ποικιλιών µε κριτήρια όπως ποια έχει καλύτερη απόδοση καρπού, ποια υπερέχει σε ποιότητα και ποια είναι πιο προσαρµοσµένη σε κάθε περιοχή.

Παρουσιάζοντας αποτελέσµατα του έργου ανέφερε πως µετά την κατάταξη των ποικιλιών µε βάση τη γονιµότητα, το χρόνο σποράς, αλλά και σε βιολογικό περιβάλλον, «βρήκαµε σηµαντική µείωση της παραγωγικότητας της τάξης του 35% έως και 50% στο όψιµο και στο βιολογικό περιβάλλον […] οι πρώτες σε δυναµικότητα για απόδοση και σταθερότητα είναι οι ποικιλίες Μεριντιάν και Μεξικάλι, ακολουθούν οι Σιµέντο, Ελπίδα και Καναβάρο, ενώ ειδική προσαρµοστικότητα έδειξε η Λήµνος σε περιβάλλον βιολογικό και η ποικιλία Θράκη σε περιβάλλον διαφοροποιηµένης λίπανση».

Με τη φερεγγυότητα πολυεθνικών κολοσσών

Στην παρέµβασή του ο Γιώργος ∆ασκαλίτσης, υπεύθυνος τοµεάρχης λιπασµάτων της Adama Hellas εστίασε στη συνεργασία της Adama µε τη Basf που «έχει φέρει στην αγορά λιπάσµατα µε την τεχνολογία Limus, η οποία ελαχιστοποιεί τις απώλειες του αζώτου και την πλήρη αξιοποίησή του στη λίπανση, περιέχουν φώσφορο εξαιρετικής ποιότητας και κατά 95% υδατοδιαλυτό, βγαίνουν σε διάφορους τύπους και καλύπτουν όλες τις εδαφολογικές ανάγκες, εξασφαλίζουν προστασία του περιβάλλοντος και έχουν άριστη οικονοµία στα χρήµατα που πληρώνει ο παραγωγός, ενώ φέρουν τη σφραγίδα αξιοπιστίας και φερεγγυότητας δύο µεγάλων πολυεθνικών εταιρειών της ADAMA και της BASF».

Η κάψουλα που «µιµείται» τη στάγδην άρδευση

Στα λιπάσµατα ελεγχόµενης απελευθέρωσης αναφέρθηκε ο ∆ηµήτρης Καντζάρης, εµπορικός διευθυντής ΝΑΕυρώπης Haifa, παρουσιάζοντας τη σειρά Coten mix (4 µηνών) Booster 31-21-0 και Coten mix (2) Booster 31-21-0. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα αυτών των προϊόντων, όπως είπε, είναι ότι η κάλυψη των αναγκών των φυτών επιτυγχάνεται µε µόνο µια εφαρµογή βασικής λίπανσης. «Είναι µέσα σε κάψουλα, που µιµείται στην ουσία τη στάγδην άρδευση και όσο διαστέλεται απελευθερώνει θρεπτικά συστατικά στοιχεία. Σιγά – σιγά, εκκινεί από τη θερµοκρασία των 12 βαθµών κελσίου στο έδαφος, κάνοντας peak από τους 25 στους 32 βαθµούς οπότε η απελευθέρωση αυξάνει, στο στάδιο που το φυτό έχει τις µεγαλύτερες ανάγκες, επιτυγχάνοντας υψηλές αποδόσεις» είπε.

Το «σύµπλοκο» που προστατεύει τις λιπαντικές µονάδες

Στο Duofertile Eurocereal, µε την τεχνολογία MPPA DUO, επικέντρωσε την τοποθέτησή της η Έφη Πισκόπου, Operational Marketing & Project Manager της Timac Agro – ΛΥ∆Α. «Είναι ένα σύµπλοκο που προέρχεται από φυσικές ουσίες και έχει την ικανότητα να προστατεύει όλες τις µονάδες – ιδίως το φώσφορο που δεσµεύεται σε ποσοστό άνω του 70% σε όξινα και άνω του 50% σε αλκαλικά εδάφη- που παρέχουµε µέσα από το λίπασµα και να τις δίνει στο φυτό όταν τις χρειάζεται. Επίσης, κινητοποιεί τα διάφορα θρεπτικά συστατικά που ήδη υπάρχουν στο έδαφος (σ. σ. π.χ. σίδηρο, χαλκό, φώσφορο, άζωτο κλπ) και επιπλέον να διεγείρει την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος, λόγω του XCK ενός φυτικού εκχυλίσµατος
µε υψηλή συγκέντρωση διαφόρων ορµονών και στην περίπτωση
των σιτηρών αυτό βοηθά να επιτυγχάνεται καλύτερο αδέλφωµα
και εποµένως ένα καλό υπόβαθρο για καλές και αυξηµένες στρεµµατικές αποδόσεις», τόνισε µεταξύ άλλων η κ. Πισκόπου.

Εντυπωσιακά τα περάσματα με μηχανές Horsch, Amazone

Η ηµερίδα συνδυάστηκε, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος CAMA, και µε επίδειξη στο πεδίο ειδικών σπαρτικών ακαλλιέργειας και µειωµένης κατεργασίας του εδάφους, πως ως πρακτική της γεωργίας συντήρησης αρχίζει και κερδίζει σιγά σιγά έδαφος και στην Ελλάδα.

«Η µηχανή που έχουµε φέρει είναι ένα πολυεργαλείο, καθώς κάνει πολλές δουλειές µαζί», ανέφερε ο Γιάννης Αντωνάκης, της οµώνυµης εταιρείας, για τη σπαρτική «Amazone Cirrus 6003-2C», προσθέτοντας πως «το πλάτος εργασίας της είναι 6 µέτρα, η χωρητικότητα της 4.000 λίτρα και µε ένα πέρασµα που γίνεται µε ταχύτητα 15 χλµ, την ώρα και δίνει τη δυνατότητα να ρίξεις ταυτόχρονα σπόρο, φάρµακο, αλλά και λίπασµα, επιτυγχάνουµε ισοπέδωση του χωραφιού, καταστροφή των υπολειµµάτων, γραµµική συµπίεση, σπορά και τέλος σβάρνισµα, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο εργασιών που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν υπερβολικά χρονοβόρος και ακριβός για τον παραγωγό».

Από την πλευρά του ο Άκης ∆αρβούδης, από την Agrotech Μποζατζίδης-Μητσιολίδης AE, µιλώντας για τη «Horsch Avatar 6.16 SD», επισήµανε πως πρόκειται για σπαρτική η οποία µπορεί να σπείρει σε πλήρως ακατέργαστο χωράφι, ακόµη και αµέσως µετά το θερισµό του χωραφιού. «Μπορεί να συνδυάσει σπόρο, λίπασµα και φάρµακο και να τα ρίχνει ταυτόχρονα σε ένα πέρασµα. Η φιλοσοφία της είναι ίδια µε την άλλη µηχανή, µε ένα πέρασµα δηλαδή και µε ταχύτητα να κάνω µεγάλη εργασία. Έτσι µπορώ να καταφέρω τη µείωση του κοστολογίου µου και του χρόνου εργασίας», ανέφερε ο κ. ∆αρβούδης, συµπληρώνοντας πως «είναι µια καινούρια συνεργασία µε τη Horsch, η οποία διαθέτει µεγάλη γκάµα µηχανηµάτων, µικρότερα και µεγαλύτερα, που µπαίνουν και µερικώς κατεργασµένο χωράφι».

γεωργία συντήρησης

Ο παραγωγός Μιλτιάδης Χαρένης από τη Νέα Γωνιά Χαλκιδικής, που έχει αγοράσει τη σπαρτική Amazone τόνισε ότι προχώρησε στην κίνηση αυτή για λόγους οικονοµικούς. «Η µειωµένη κατεργασία είναι κάτι καινούριο, είµαστε όµως υποχρεωµένοι να το δοκιµάσουµε. Πρέπει να ρίξουµε τα κοστολόγια, γιατί βλέπουµε πως κάθε ηµέρα ανεβαίνουν. Στην αρχή οι αποδόσεις θα είναι χαµηλότερες, αλλά η µείωση του κόστους είναι τέτοια που το τελικό ισοζύγιο είναι θετικό», είπε. Ο συνάδελφός του Κωνσταντίνος Χατζηπαραδείσης από το ∆ρυµό της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εφαρµόζει εδώ και 8 χρόνια πρακτικές γεωργίας συντήρησης σηµείωσε πως το µεγαλύτερο όφελος έχει να κάνει µε τη βελτίωση της υφής του χώµατος, που οδηγεί σε αύξηση και των αποδόσεων. «Αφήνουµε τη φύση, όλους τους µικροοργανισµούς, τους γεωσκώληκες να κάνουν τη δουλειά τους και εµείς επικουρικά βοηθάµε µε ζιζανιοκτονία και µε θρέψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.