Συνεδριάζει το ΔΣ του Δ. Σερρών -Τα θέματα

105
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών serrespost Έκτακτη Σύγκλιση Συντονιστικού Οργάνου serrespost.gr Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών Δημοτικό Συμβούλιο Συνεδριάζει Τερζής δημοτικά συμβούλια συνεδρίαση
- Διαφήμιση -

Συνεδριάζει το ΔΣ του Δ. Σερρών στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου,  στις 6 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση του Δήμου σε νομική υπόθεση έναντι των εταιρειών «ENERGA» και «HELLAS POWΕR».
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

- Διαφήμιση -

ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε.Π.Ε. του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ..

ΘΕΜΑ 3ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέου τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κτηματικής Αξιοποίησης Δήμου Σερρών – Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.».
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μελών για την συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 66 παρ. 4 του ν. 4849/2021 για τη διαδικασίας βελτίωσης και χορήγησης θέσεων στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.

ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.

ΘΕΜΑ 6ο: Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Θερινού Δημοτικού Αμφιθεάτρου του Δήμου Σερρών στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), ύστερα από την υπ΄ αρ. 58/2022 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Εισηγητής: Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κα Παλάζη Τσοχατζίδη Χρυσάνθη.

ΘΕΜΑ 7ο: Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του δημοτικού σχολείου Βαμβακούσας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 8ο: Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ρωμανού.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 9ο: Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Κωνσταντινάτου στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Ιωάννης Θεολόγος» και στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Κωνσταντινάτου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 10ο: Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Κουμαριάς στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κουμαριάς.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση παράτασης μίσθωσης του υπ’ αρ. 22 καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση όρων χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη και επικύρωση της απόφασης της επιτροπής χορήγησης υποτροφίας περί καθορισμού του ποσού της.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 13ο: Περί παραμονής ή μη τάφου στα Α΄ Κοιμητήρια που δόθηκε τιμής ένεκεν για την ταφή δημότη μας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταίρης Γ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 2,90 τ.μ. & 2,90 τ.μ. στην ιδιοκτησία των κ.κ. Βέρου Ιωάννη και Βέρου Αικατερίνης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 16μηνης παράτασης της πράξης: «Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» (Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the Greece-Republic of North Macedonia cross-border area – “ZEFFIROS”), στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020».
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ΄ αριθμ. 4333 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ΄ αριθμ. 2740 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ΄ αριθμ. 6654 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στα υπ΄ αριθμ. 2514Β-2515Β-2517-2537-2519 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Σερρών.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ΄ αριθμ. 924 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λευκώνα.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) για τη λειτουργία της επιχείρησης «Ποτοποιΐα Αλεξανδρίδη Ο.Ε.».
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 22ο: Παραχώρηση θέσεων στάσης στο ξενοδοχείο “ΕΛΠΙΔΑ”, στην οδό Μεραρχίας 66.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 23ο: Περί έκδοσης ή μη άδειας υλοτόμησης ζώντων ιστάμενων δένδρων για την διάνοιξη αγροτικής οδού διανομής.
Εισηγητής : Ο αντιδήμαρχος κ. Τουρτούρας Ιωαν.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Μητσάκου – Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 26ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση χορήγησης αδείας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.