‘Ερχονται μειώσεις στο ύψος προστίμων της εφορίας

111
«πειραγμένες» ταμειακές μηχανές,
- Διαφήμιση -

Μεταβάλλεται το ποινολόγιο της εφορίας για «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές, για όσους δεν τηρούν λογιστικά βιβλία ή δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις, καθώς θεσπίζεται ανώτερη «οροφή» όσον αφορά το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται στους παραβάτες.

Στόχος της συγκεκριμένης κίνησης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών είναι όπως εξορθολογιστεί το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων, καθώς αυτά έφταναν σε «εξοντωτικά» όρια, με αποτέλεσμα αρκετές φορές οι υπόχρεοι να μην μπορούν να ανταποκριθούν στην πληρωμή τους και ως εκ τούτου όχι μόνο να μένουν απλήρωτα, αλλά κυρίως να «φουσκώνουν» τη δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο.

- Διαφήμιση -

Προς την κατεύθυνση λοιπόν αυτή κινείται και η σχετική διάταξη-τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς», στην οποία προβλέπεται ότι το νέο καθεστώς καταλαμβάνει όλες τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου 2021.

Ειδικότερα, με βάση την εν λόγω τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, το νέο καθεστώς διαμορφώνεται ως εξής:

1. Πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων: στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται, μετά το πέρας του χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν τήρησε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία λογιστικά αρχεία (βιβλία), επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων της από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών, μη συμπεριλαμβανομένου εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

2. Πρόστιμα για μη υποβολή δηλώσεων (νομικές οντότητες): σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μίας από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων και των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για…

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.