Συνεδριάζει εκ νέου το ΔΣ του Δ.Βισαλτίας

225
Συνεδριάζει εκ νέου Δήμος Βισαλτίας Δημοτικό Συμβούλιο
- Διαφήμιση -

Συνεδριάζει εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ.Βισαλτίας (η τελευταία συνεδρίαση αναβλήθηκε λόγω αποχής της αντιπολίτευσης) την 22α Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης 21.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αυτών θεμάτων που περιέχονταν στην προηγούμενη πρόσκληση και τα οποία είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση αιτήματος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)για οικονομική ενίσχυσή της από τον Δήμο Βισαλτίας, λόγω αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών σύμφωνα με την από 30-03-2020 (ΦΕΚ 75/Α΄/30-03-2020)Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την από 13-04-2020 (ΦΕΚ 84/Α΄/13-04-2020)Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4795/2021 (ΦΕΚ Α΄/62/17.04.2021) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα ,Σύμβουλος Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».
Εισηγητής:Ο Δήμαρχος Βισαλτίας και Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Β κ.Μασλαρινός Α.

- Διαφήμιση -

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του Ν.1416/84 και του άρθρου 52 του Ν.2065/1992 .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ. Βαρναλίδου Αναστασίας Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) , για την παράσταση της ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, κατά την συζήτηση της αγωγής εννέα (9) υπαλλήλων του Δήμου Βισαλτίας .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στη συνταξιοδοτούμενη υπάλληλο ΙΔΑΧ του Δήμου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολείου κ.ΓΡΟΥΝΑ ΑΘΗΝΑ του Αναστασίου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 7o: Τροποποίηση της υπ΄αριθ.202/2020(ΑΔΑ: ΨΒ5ΑΩ9Β-938 ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης τακτικού μέλους της «Επιτροπής παραλαβής προμηθειών κατόπιν διαγωνισμού ή απ’ ευθείας ανάθεσης για προμήθειες ειδών πληροφορικής και επικοινωνιών » έτους 2021 λόγω μετάταξης της από το Δήμο.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.