Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη στο Δ.Εμμανουήλ Παππά

377
πρόσληψη Δήμος Εμμανουήλ Παππά πρόσληψη Διακήρυξη
- Διαφήμιση -

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη κατηγορίας ΔΕ για την επικουρία του έργου του Δημάρχου σε θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του Δήμου, όπου θα παρέχει υπηρεσίες και εξειδικευμένες συμβουλές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3584/2007 δηλαδή:
1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοσίους υπαλλήλους (Α’ μέρος του Ν. 3584/2007, άρθρα 11 εως 17)
2. Πτυχίο ή τίτλος σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη ενασχόληση, ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης ( αρθ.163 παρ.3 ν.3584/2007) θα προηγηθούν οι έχοντες εμπειρία.

Οι υποψήφιοι με την αίτησή της υποβάλλουν:

- Διαφήμιση -

  • Βιογραφικό σημείωμα με ιδιαίτερη αναφορά στην επαγγελματική εμπειρία ή τις επαρκείς γνώσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
  • Τίτλο Σπουδών..
  •  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών προσόντων διορισμού (σύμφωνα με τα άρθρα 11-17) του ανωτέρω νόμου, καθώς και αποδεικτικά για την τεκμηρίωση της σχετικής με το αντικείμενο εμπειρίας.
  • Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοσίους υπαλλήλους (Α’ μέρος του Ν. 3584/2007, άρθρα 11 εως 17)

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07) αφού συνεκτιμηθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως (κατόπιν προηγούμενου ραντεβού) στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (Δήμος Εμμανουήλ Παππά, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Τ.Κ. 62046 Χρυσό), από 16/06/2021 έως 25/06/2021 και ώρα 13:00).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. 23213 52625) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-13:00.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.