Δ.Σιντικής – Ξεκινούν οι εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς

107
παιδικοί σταθμοί εγγραφές ΟΠΑΚΠΑ Κλειστοί Παιδικοί Σταθμοί Παιδικοί Σταθμοί voucher Παιδικοί Σταθμοί
- Διαφήμιση -

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια και Αγωγή Δ.Σιντικής» ανακοινώνει ότι η κατάθεση των αιτήσεων για νέες εγγραφές -μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά- θα πραγματοποιηθεί σε ωράριο που θα οριστεί από τις υπεύθυνες παιδαγωγούς, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας από 17-5-2021 στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς, δεδομένης της κρίσιμης κατάστασης και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του COVID-19.

Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.).
Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα παιδιά που είναι σωματικά, πνευματικά και ψυχικά υγιή, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.
Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις, εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ιδιαίτερων προβλημάτων στη λειτουργία του σταθμού. Απαραίτητη προϋπόθεση ο σταθμός να έχει πληρότητα σε προσωπικό και το παιδί να μην εμφανίζει προβλήματα συμπεριφοράς.

- Διαφήμιση -

Δικαιολογητικά Εγγραφής:
1. Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού και φωτοτυπία ταυτότητας (Έντυπο 1)
2. Ατομικό Δελτίο Υγείας, συμπληρωμένο από παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών, και το αποτέλεσμα της φυματοαντίδρασης (mantoux), όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (Έντυπο 2)
3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας ή αντίγραφο της Φορολογίας Εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους.
4. Ερωτηματολόγιο κοινωνικής έρευνας (Έντυπο 3).
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (με ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερης του μηνός από την υποβολή του).
6. Βεβαίωση εργοδότη ότι η μητέρα είναι εργαζόμενη ή πρόκειται να εργασθεί, κάρτα ανεργίας ή άλλο.
7. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής (φωτοτυπία) και των δύο γονιών στην χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
8. Σημειώνεται ότι τα εγγραφόμενα Νήπια-Βρέφη καταβάλλουν Τροφεία εκτός από αυτά που εντάσσονται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Σκοπός Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών
Οι Παιδικοί, Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αποτελούν κυρίως δομές αγωγής και διαπαιδαγώγησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο:

 • Να παρέχουν προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
 • Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
 • Να ευαισθητοποιούν τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, προσφέροντάς τους πληροφόρηση και καθοδήγηση.
 • Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 • Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 • Να διευκολύνουν τους εργαζόμενους και τους άνεργους γονείς

Προσαρμογή Βρεφών και Νηπίων
Η προσαρμογή του παιδιού στο νέο περιβάλλον του Παιδικού Σταθμού είναι η εναρκτήρια παιδαγωγική δραστηριότητα και απαιτεί προσεκτική αντιμετώπιση.
Κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό εξέλιξης και η προσαρμογή του γίνεται με προσωπική επαφή με την Παιδαγωγό, η οποία με αίσθημα ασφάλειας, κατανόησης και αγάπης μειώνει το άγχος του αποχωρισμού του παιδιού από το οικογενειακό περιβάλλον, και σιγά-σιγά το βοηθά να νιώθει σιγουριά στον καινούργιο χώρο που του προτείνουμε να ενταχθεί.

Ενδεικτικό πλάνο ημερήσιου προγράμματος
Παιχνίδια ελεύθερα στις γωνιές . Προβολές – Κουκλοθέατρο.
Τακτοποίηση, Προσωπική υγιεινή / πρωινό- γεύμα. Παραμύθι – Δραματοποιήσεις.
Παράλληλα εργαστήρια. Ατομικές δραστηριότητες ομάδων
Ελεύθερες δραστηριότητες. Ομαδικά παιχνίδια.
Οργανωμένες δραστηριότητες ανοιχτού χώρου. Εκδρομές – Επισκέψεις
Το πλάνο είναι ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό.

Ασθένειες
Από το Νομικό Πρόσωπο δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα της υγείας, για να μην υπάρξουν κίνδυνοι για τα παιδιά ή να αποφευχθεί τυχόν εξάπλωση μεταδοτικών ασθενειών σε άλλα. Τους Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς επισκέπτεται παιδίατρος δύο φορές το μήνα ο οποίος παρακολουθεί τα παιδιά και τηρεί ιατρική καρτέλα για καθένα από αυτά. Θεραπευτικές αγωγές (φάρμακα) δεν χορηγούνται από το προσωπικό των σταθμών.
Οι γονείς έχουν υποχρέωση:

 • Να έχουν άμεση επικοινωνία με τις Υπεύθυνες των Π. Σταθμών για οποιοδήποτε θέμα άπτεται της υγείας των παιδιών τους.
 • Στην περίπτωση που κάποιο παιδί αρρωστήσει παραμένει εκτός του Σταθμού έως την πλήρη ανάρρωσή του.
 • Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος υποχρεούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Παιδαγωγό. Η επιστροφή του παιδιού στο Σταθμό πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του θεράποντος Παιδιάτρου στην οποία να αναφέρεται η νόσος από την οποία έπασχε το παιδί και να βεβαιώνεται η αποκατάσταση της υγείας του.
 • Σε περίπτωση εμφάνισης φθειρών, ειδοποιείται ο Παιδικός Σταθμός και το παιδί παραμένει για ένα τριήμερο στο σπίτι προκειμένου να αποφθειριασθεί.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 9:00πμ-14:00μμ

 • Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής (σε μελλοντική έναρξη του προγράμματος 2021-2022 στη σελίδα www.eetaa.gr) και στα παραπάνω τηλέφωνα. Η κατάθεση της αίτησης γίνετε από εμάς και στο χώρο σας, σε ημέρες που θα ορισθούν με την έναρξη του προγράμματος.
 • Ενημερωθείτε για τα ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 5-12 ετών μέσω ΕΣΠΑ) που εποπτεύει το Νομικό Πρόσωπο και λειτουργούν στη Βυρώνεια και στο Βαμβακόφυτο. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά τις εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερες επαγγελματίες και άνεργες, και πατέρες εφόσον έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους και έχει ως στόχο την δημιουργική απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, ηλικίας από 5 μέχρι 12 ετών και των γονέων τους, με την ανάπτυξη οργανωμένων ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων που παρέχονται με το εξειδικευμένο προσωπικό, μέσα στους άνετους, ασφαλείς και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους των Κέντρων. Διδάσκονται: Ρομποτική, Πληροφορική, Μουσική, Καλλιτεχνικές δραστηριότητες, Σχολική προετοιμασία κ.λ.π
- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.