Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός ως εργαλείο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας απέναντι στην κρίση

115
επιχειρηματικός
- Διαφήμιση -

Η σημασία της κατάρτισης ενός νέου επιχειρηματικού πλάνου για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη γρήγορη ανάκαμψή μιας επιχείρησης μετά την κρίση.

Έχοντας ήδη διανύσει μια μεγάλη διαδρομή παρατεταμένης κρίσης λόγω της πανδημίας και με ορατές πλέον τις πρώτες ακτίνες φωτός στην «άκρη του τούνελ», οι επιχειρήσεις καλούνται να ανασυνταχθούν, να αντιληφθούν τις σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει και να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Και ενώ κάποιες επιχειρήσεις κατάφεραν να ευνοηθούν από τις εξελίξεις επιδεικνύοντας εξαιρετική ανθεκτικότητα, κάποιες άλλες καλούνται εκ των υστέρων να ξεπεράσουν τα προβλήματα και να αντισταθμίσουν τις απώλειες της κρίσης στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.

- Διαφήμιση -

Αξιοποιώντας την κρίση ως ευκαιρία για αλλαγή
Μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία, οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν την αναγκαιότητα αντίδρασης ως μια ευκαιρία επιτάχυνσης όλων εκείνων των αλλαγών που ενδεχομένως ήθελαν να κάνουν εδώ και χρόνια αλλά συνεχώς ανέβαλαν για το μέλλον. Η κρίση έχει διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για επανεξέταση των επιχειρηματικών μοντέλων και γρήγορο μετασχηματισμό τους με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

Με τον όρο ανθεκτικότητα εννοούμε την ικανότητα της επιχείρησης να μπορεί να απορροφά τους κραδασμούς μιας κρίσης διατηρώντας τις κρίσιμες λειτουργίες, τους βασικούς πόρους, τις τεχνολογίες και τα περιουσιακά της στοιχεία, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά της κατά την περίοδο της κρίσης και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις γρήγορης ανάκαμψης στο νέο περιβάλλον που η κρίση διαμόρφωσε.

Προς αυτή την κατεύθυνση, δύο είναι τα επίκαιρα ερωτήματα που πρέπει να απευθύνουν άμεσα οι επιχειρηματίες και τα διοικητικά στελέχη στον εαυτό τους:

 • Ποιες είναι οι επιλογές και προτεραιότητές μας στη μετά της πανδημίας εποχή;
 • Έχουμε αναπτύξει σχέδιο αναπροσαρμογής και επαναπροσδιορισμού της εταιρείας μας στις νέες συνθήκες;

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα προϋποθέτουν σύνθεση διάφορων οπτικών της επιχειρησιακής λειτουργίας ώστε να διαμορφωθεί το βέλτιστο μείγμα αποφάσεων και δράσεων αναδιοργάνωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, πολύ βασικό ζητούμενο είναι ο επανακαθορισμός της στρατηγικής της εταιρείας μας στο νέο περιβάλλον και το πώς ανταγωνίζεται και αναπτύσσεται σε αυτό.

Επίσης, καθοριστικής σημασίας είναι η ανάλυση των πόρων και των ικανοτήτων που διαθέτει η επιχείρηση και η απάντηση στο κατά πόσο επαρκούν για την υλοποίηση της νέας στρατηγικής ή θα πρέπει να ενισχυθούν αναλόγως.

Στόχος θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός νέου ευέλικτου λειτουργικού μοντέλου που θα μπορεί να υλοποιεί την αναπροσαρμοσμένη στρατηγική της επιχείρησης, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους σε συνδυασμό με την ενίσχυση από κατάλληλα εργαλεία.

Υψηλή προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελεί επίσης η προσαρμογή των λειτουργιών της εταιρείας μας στη νέα πραγματικότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού, που αναδείχθηκε όσο ποτέ λόγω της πανδημίας.

Τέλος, πολύ σημαντικός είναι ο σαφής καθορισμός των στόχων που καλούμαστε να πετύχουμε σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και ο τρόπος που θα πρέπει να τους επικοινωνήσουμε στα εμπλεκόμενα μέρη, τα οποία απαιτούν ολοένα και περισσότερη πληροφόρηση για το πώς η επιχείρησή μας δημιουργεί αξία.

Κρίσιμες αποφάσεις για τη νέα πραγματικότητα
Η κατανόηση της δυναμικής της επιχείρησης στη νέα πραγματικότητα, έχει τεράστια αξία για τον τρόπο που θα εργάζονται και θα αποφασίζουν από εδώ και πέρα πολλοί εσωτερικοί / εξωτερικοί εταιρικοί ρόλοι:

 • Η οικονομική διεύθυνση θέλει να κατανοήσει ποια θα είναι η ρευστότητα της εταιρείας στο άμεσο μέλλον, καθώς και θα ήθελε ανά πάσα στιγμή να είχε αίσθηση των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
 • Οι πιστωτές της εταιρίας θέλουν να καταλάβουν την δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων της εταιρείας, έτσι ώστε να προσαρμόσουν το πλάνο αποπληρωμής τους (π.χ. αναδιάρθρωση τραπεζικού δανεισμού, διακανονισμοί με τους προμηθευτές κτλ).
 • Οι δυνητικοί επενδυτές της εταιρείας θέλουν να κατανοήσουν την δυναμική της εταιρείας, τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και να μπορέσουν να υπολογίσουν την απόδοση της επένδυσής τους.
 • Η ανώτερη διοίκηση θέλει να γνωρίζει πώς θα επιδράσουν στην κερδοφορία της εταιρείας η εισαγωγή των νέων προϊόντων και οι ανάλογες επενδύσεις, τι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης θα γεννήσουν, σε πόσο χρόνο θα «αποσβεστεί» η αρχική επένδυση.
 • Οι μέτοχοι με τη σειρά τους θέλουν να καταλάβουν πως μεταφράζονται οι εταιρικοί στόχοι σε κερδοφορία.
 • Τέλος, και περισσότερο συχνά από ποτέ, πολλά μέρη εντός και εκτός της εταιρείας θα ήθελαν να γνωρίζουν ποιο είναι το ύψος του χρηματοδοτικού κενού που προκύπτει για την εταιρεία λόγω εποχικότητας ή λόγω απρόβλεπτων εξωγενών παραγόντων και των σοβαρών προβλημάτων που έφερε η υγειονομική κρίση.

Όλα τα ανωτέρω αλλά και πολλά κρίσιμα ερωτήματα που ξεπροβάλλουν στην καθημερινότητα του επιχειρηματικού γίγνεσθαι στη νέα πραγματικότητα μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία μέσω της ύπαρξης ενός επικαιροποιημένου επιχειρηματικού πλάνου, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση τα αρμόδια στελέχη, τα οποία και θα μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο κάποιο από τα συστατικά του.

Ξανασχεδιάζοντας το επιχειρηματικό πλάνο για ενίσχυση της ανθεκτικότητας
Αντιμέτωπες με το ευρύ φάσμα απειλών και προκλήσεων που δημιούργησε η πανδημία, οι επιχειρήσεις καλούνται να ξανασχεδιάσουν το επιχειρηματικό τους πλάνο και με βάση αυτό να προχωρήσουν σε προτεραιοποιημένες δράσεις, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις γρήγορης ανάκαμψης και χτίζοντας επιχειρησιακή ανθεκτικότητα.

Το επιχειρηματικό πλάνο πέρα από τη λεπτομερή περιγραφή της στρατηγικής της εταιρείας και τον τρόπο με τον οποίο οι λειτουργίες της εταιρείας (marketing, πωλήσεις, IT κλπ) υποστηρίζουν την επίτευξή της και συμβάλλουν στη δημιουργία αξίας, περιέχει προβλέψεις των χρηματοοικονομικών μεγεθών της εταιρείας. Οι προβλέψεις των χρηματοοικονομικών μεγεθών διενεργούνται συνήθως σε μηνιαίο επίπεδο και αφορούν συνολικά σε περίοδο 3-5 έτη. Οι χρηματοοικονομικές προβλέψεις βοηθούν μεταξύ άλλων στη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στοχοποίηση της εταιρείας, στην ανίχνευση χρηματοδοτικού κενού, στον υπολογισμό της δυνατότητας αποπληρωμής υποχρεώσεων καθώς και στη διαχείριση της ρευστότητας της εταιρείας.

Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών προβλέψεων είναι μια δυναμική διαδικασία, στην οποία εμπλέκονται σχεδόν όλες οι μονάδες ενός οργανισμού (συνήθως με την συνδρομή ανεξάρτητου εξειδικευμένου συμβούλου), για την επιτυχή και αποδοτική υλοποίησή της. Στη διαδικασία αυτή κατασκευάζονται σύνθετα μοντέλα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις ενσωματώνονται στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας και στα οποία οι χρήστες μπορούν να επέμβουν επικαιροποιώντας τα δεδομένα τους.

Παράλληλα με τα μοντέλα χρηματοοικονομικών προβλέψεων, μπορούν να υπάρχουν εργαλεία λήψης αποφάσεων, τα οποία πάλι θα ενημερώνονται από τους αρμόδιους χρήστες και θα βοηθούν για παράδειγμα στην διενέργεια ή μη ενός έργου, στην τιμολόγηση προϊόντων ή υπηρεσιών, στην ανάληψη νέου κεφαλαίου κίνησης κλπ.

Μέσα από κατάλληλη προσαρμογή όλων των παραπάνω στοιχείων στα νέα δεδομένα είναι δυνατή η ανάπτυξη ενός πιο ανθεκτικού επιχειρηματικού μοντέλου και κατ’ επέκταση του επιχειρηματικού πλάνου μίας εταιρείας που θέλει να είναι καλά οργανωμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και έτοιμη να αναπτυχθεί στη νέα κανονικότητα που όρισε η πανδημική κρίση.

Αξιολόγηση και ενίσχυση της επιχειρηματικής ανθεκτικότητας
Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία μας στην επιχειρησιακή αναδιοργάνωση και την χρηματοοικονομική συμβουλευτική, η εταιρεία HFT Σύμβουλοι Επιχειρήσεων παρέχει στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συμβουλευτικής υποστήριξης για την ανάπτυξη επιχειρηματικής ανθεκτικότητας.

Με σκοπό να αντιληφθούμε το βαθμό ανθεκτικότητας της επιχείρησης απέναντι στις συνέπειες της πανδημίας και τα κενά λειτουργίας & διαχείρισης ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τις ενέργειες ανάκαμψης, η συμβουλευτική υποστήριξη αναπτύσσεται σε δύο στάδια.

Στο 1ο στάδιο, μέσω της προκαταρτικής διάγνωσης του επιπέδου ανθεκτικότητας και καινοτομίας (Resilience and Innovation Diagnostic) της επιχείρησης, εξετάζουμε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του οργανισμού, εστιάζοντας στις παρακάτω περιοχές ανίχνευσης βελτίωσης/διαφοροποίησης:

 • Λειτουργικό μοντέλο και ακολουθούμενη στρατηγική,
 • Έλεγχος απόδοσης και υποστήριξη λήψης αποφάσεων,
 • Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός,
 • Δυναμική για βελτίωση, διαχείριση αλλαγών και ανάπτυξη εταιρικής αειφορίας.

Στο 2ο στάδιο, με βάση τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής διαγνωστικής αξιολόγησης προχωρούμε σε στοχευμένη συμβουλευτική υποστήριξη μέσω του νέου επιχειρησιακού σχεδιασμού της επιχείρησης ή/και άλλων εξειδικευμένων εργαλείων ανάλυσης και σας βοηθάμε να δημιουργήσετε χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας και ένα πιο λειτουργικό και βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο θα είναι ικανό να στηρίξει τον οργανισμό σας στη νέα κανονικότητα.

Ένα από τα βασικά εργαλεία συμβουλευτικής υποστήριξης είναι η κατάρτιση ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου που περιλαμβάνει:

 • Εκτενές παραδοτέο που περιγράφει με λεπτομέρεια το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρεία καθώς και μικρής έκτασης παρουσιάσεις για στοχευμένους παραλήπτες
 • Οδικό χάρτης άμεσων ενεργειών ενεργοποίησης της επιχειρηματικής στρατηγικής
 • Μοντέλο διενέργειας χρηματοοικονομικών προβλέψεων (σε Microsoft Excel)
 • Υποστηρικτικά εργαλεία λήψης αποφάσεων
 • Ανάλυση απαιτήσεων για ενσωμάτωση των εργαλείων του επιχειρησιακού σχεδιασμού στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη επικοινωνήστε με την HFT Consultants στο τηλ. 210 6565400 ή με αποστολή του σχετικού αιτήματός σας με mail στο info@hft.gr για αναλυτική παρουσίαση της υπηρεσίας από εξειδικευμένους συμβούλους και διενέργεια ΔΩΡΕΑΝ προκαταρκτική διάγνωση επιπέδου ανθεκτικότητας και καινοτομίας με παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των βασικών κατευθύνσεων λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης της επιχείρησή σας, μέσω τηλεδιάσκεψης.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.