Ηλεκτρονικός διαγωνισμός: “Διαμόρφωση χώρου πράσινου σημείου Δήμου Ν.Ζίχνης”

277
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Ζίχνης serrespost Συνεδριάζει σήμερα (28/1/22) το Δημοτικό serrespost Πρόσληψη επτά ατόμων στον Δ.Νέας Ζίχνης serrespost Δήμος Νέας Ζίχνης - Συνεδριάζει serrespost.gr Νέας Ζίχνης Παραίτηση Δήμος Νέας Ζίχνης Δημοτικό Συμβούλιο πρόσληψη Δήμος Νέας Ζίχνης διαγωνισµός Συνεδριάζει το Δημοτικό Δημοτικό Συμβούλιο Ασφάλιση οχημάτων προκήρυξη πρόσληψη υπαλλήλων πρόσληψη Διαγωνισµός Δ.Νέας Ζίχνης Ζίχνη συμβούλιο πρόσληψη
- Διαφήμιση -

Ο ∆ήµος Νέας Ζίχνης διακηρύττει ότι, θα διεξαχθεί δηµόσιος ανοικτός διαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την κατασκευή του έργου µε τίτλο:
«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑ , µε προϋπολογισµό 197.390,10 € (51,63%)(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
β) κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, µε προϋπολογισµό 143.555,71 € ( 37,55%)(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
γ) κατηγορία ΗΛΜ, µε προϋπολογισµό 31.489,20 € (8,24%) (δαπάνη εργασιών, ΓΕ
και ΟΕ και απρόβλεπτα)
δ) κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, µε προϋπολογισµό 8.010,70 € (2,10%)(δαπάνη
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
ε) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, µε προϋπολογισµό 1.865,96 € (0,49%)(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

- Διαφήμιση -

Ο προϋπολογισµός των δηµοπρατούµενων εργασιών του έργου, µε βάση την επικαιροποιηµένη µελέτη, ανέρχεται στο ποσό των 382.311,67 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 474.066,47 ΕΥΡΩ (µε Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης, στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες

Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η Απριλίου 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 µ.µ

Η προθεσµία περάτωσης του έργου είναι δέκα (10) μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.