Πρόσληψη εννέα ατόμων στο Δήμο Αμφίπολης

191
πρόσληψη
- Διαφήμιση -

Ο Δήμος Αμφίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριµµατοφόρων & τριών (3) ΥΕ Εργατών Ύδρευσης µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
2. Εκκαθαριστικό Εφορίας
3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
4. Αριθµός Μητρώου ΙΚΑ.
5. Φωτ/φο τραπεζικού λογαριασµού
6. Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει)
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης µε εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο προσωπικού του ∆ήµου Αµφίπολης στην έδρα του ∆ήµου (Ροδολίβος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι και την Παρασκευή 19-02-2021 για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας- ηλεκτροφωτισµού και την υπηρεσία ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης.

- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.