Συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Αμφίπολης

97
Προκήρυξη Αμφίπολης Δήμος Αμφίπολης
- Διαφήμιση -

Συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Αμφίπολης στις 2 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12.00΄ και λήξης 14:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση σύμβασης αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών μέσω καρτών, προμήθειας και εγκατάστασης Τερματικών Συσκευών Ασφαλών Πληρωμών (POS) και χορήγηση ειδικής εντολής, πληρεξουσιότητας και δικαιώματος προς εκπροσώπηση του Δήμου Αμφίπολης για την υπογραφή της σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Φραστανλής Στέργιος.

- Διαφήμιση -

Θέμα 2ο : Επί αιτήσεως της ΜΗΤΣΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του Χρήστου περί επιστροφής της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που αφορά την σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου (αναψυκτήριο) στην Κοινότητα Νέων Κερδυλίων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Φραστανλής Στέργιος.

Θέμα 3ο : Έγκριση παράτασης ή μη προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση του Κέντρου Διερμηνείας Αμφίπολης».
Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας

Θέμα 4ο : Έγκριση απαλλαγής ή μη του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με την ΠΝΠ της 20ης-03-2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Χαρισιάδης Δημήτριος

Θέμα 5ο : Επί αιτήσεως του Δήμου Νέας Ζίχνης για την υδροδότηση της Τ.Κ. Μυρρίνης του Δήμου Νέας Ζίχνης.
Εισηγητής:. Αντιδήμαρχος ύδρευσης – άρδευσης κ.Κουτούζογλου Αντώνιος.

Θέμα 6ο : Παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Φραστανλής Στέργιος.

Θέμα 7ο: Έγκριση της υπ’αριθ. 57/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Χαρισιάδης Δημήτριος.

Θέμα 8ο: Έγκριση της υπ’αριθ. 64/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 λόγω έκτακτης επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών του Δήμου Αμφίπολης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοΪου COVID-19 .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Χαρισιάδης Δημήτριος.

Θέμα 9ο: Έγκριση της υπ’αριθ. 65/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Χαρισιάδης Δημήτριος.

Θέμα 10ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με την με αρ. συμφωνία επιχορήγησης INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019/032854-046452 στο πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (CEF) -WiFi4EU και έγκριση της υπ’αριθ. 66/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για την προμήθεια με τίτλο: «Δημιουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω της δράσης WIFI 4EU» στο πλαίσιο μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)- WIFI4EU.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας και Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Χαρισιάδης Δημήτριος.

Θέμα 11ο : Έγκριση εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΜΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Παπαδόπουλος Ιορδάνης

Θέμα 12ο : Αποδοχή ΚΑΠ Μαΐου 2020 και απόδοση ποσού στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αμφίπολης.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Κατσάρας Χαρίτων.

Θέμα 13ο : Αποδοχή χρηματοδότηση από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 04/03/2020 έως και 04/05/2020.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Κατσάρας Χαρίτων.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.