Πρόσκληση για «Προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων ΔΕ Ηράκλειας»

294
Κέντρου Κινητή φυτών Τηλεφωνία Διαγωνισμός Δήμο Ηράκλειας Ηράκλειας
- Διαφήμιση -

Ο Δήμος Ηράκλειας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια: «Προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων ΔΕ Ηράκλειας».

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των 15.694,57€ με Φ.Π.Α.

- Διαφήμιση -

Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση με βάση τον νέο νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες μέχρι την 01/06/2020 και ώρα 14:00 σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη που εγκρίθηκε με την υπ.αρ.456/2020 Απόφαση Δημάρχου

Η προσφορά θα αποσταλεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (ώστε ο φάκελος να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου) στην διεύθυνση:

Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
Ηράκλεια ΤΚ 62400
Οικονομική Υπηρεσία
για την πρόσκληση με αρ.πρωτοκόλλου :5125 /26-05-2020

Πρόσκληση
Μελέτη
Οικονομική προσφορά

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.