Η σημασία της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού σε περιόδους κρίσης

267
- Διαφήμιση -

Η πανδημία που συγκλονίζει όλο τον κόσμο σήμερα έχει προκαλέσει πανίσχυρα σοκ σε κάθε κοινωνικό και οργανωσιακό σύστημα. Η πανδημία ασκεί ανεπανάληπτες πιέσεις όχι μόνο στην οικονομική υγεία των οργανώσεων, αλλά και στην κουλτούρα τους, στις αξίες τους, στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους εργαζομένους τους, στην εταιρική τους εικόνα και φήμη, αλλά και στην υγεία της κοινότητας και της κοινωνίας στην οποία λειτουργούν.

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης αυτής καθώς ρόλος της είναι να καθοδηγήσει τις οργανώσεις – αλλά και κάθε διοικητικό στέλεχος – να βρουν το δρόμο τους στα αχαρτογράφητα νερά της πανδημίας και να διαμορφώσουν αντιδράσεις που εμπνέονται από αξίες φροντίδας και υπευθυνότητας και εμπνέουν εμπιστοσύνη.

- Διαφήμιση -

Πώς μπορεί να ανταποκριθεί η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε αυτή την κρίση πανδημίας που απειλεί τόσο την προσωπική όσο και την εταιρική μας υγεία; Ας δούμε κάποιες συγκεκριμένες δράσεις που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση:

Παροχή ψυχολογικής ασφάλειας απέναντι στην αβεβαιότητα και εργασιακών εμπειριών που καθορίζονται από ενσυναίσθηση. Η ΔΑΔ οφείλει να ακούει τις ανησυχίες των εργαζομένων αλλά και να εκπαιδεύει τα διοικητικά στελέχη στο να ακούν τις ανησυχίες των ομάδων τους. Η ενσυναίσθηση είναι το παν καθώς όλοι μας βιώνουμε παράλληλα άγχη, εργασιακά, οικογενειακά, προσωπικής και οικογενειακής υγείας. Η ΔΑΔ μπορεί να δημιουργήσει ένα αίσθημα κοινότητας στην εταιρεία που να διακατέχεται από υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης και την αίσθηση ότι φροντίζουμε ο ένας τον άλλον.

Υποστήριξη των διοικητικών στελεχών στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων σε συνθήκες κρίσης. Η ΔΑΔ οφείλει να διασφαλίσει, με κατάλληλη καθοδήγηση των διοικητικών στελεχών, ότι η δουλειά θα πρέπει να βγει στο βαθμό που είχε προγραμματιστεί.

Καθοδήγηση των εταιρειών προκειμένου να ενεργούν στο ύψος των αξιών τους και να κάνουν πράξη τη «σωστή» κουλτούρα, αλλά και συμβολή στη διαμόρφωση επιχειρηματικών μοντέλων που δημιουργούν το μέλλον των εταιρειών τους. Η ΔΑΔ καλείται να συμμετέχει στη διαμόρφωση σχεδίων για το μέλλον και δείχνει πως θα επιδράσουν οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα στο μέλλον της εταιρείας αλλά και πως η στρατηγική της εταιρείας μπορεί να υλοποιηθεί μέσω καθημερινών ενεργειών.

Αξιοποίηση πλήρως και αποτελεσματικά της τηλε-εργασίας για να μην διακοπεί η εταιρική δραστηριότητα. Η ΔΑΔ οφείλει να προετοιμαστεί για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής μετάβασης σε καθεστώς τηλε-εργασίας και τη διαμόρφωση πλάνων και πολιτικών για ευέλικτη εργασία, τηρουμένων όλων των κανόνων ασφαλείας ακόμη και σε συνθήκες τηλε-εργασίας. Η ΔΑΔ μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα των διοικητικών στελεχών στη διαχείριση των ομάδων τους καθώς και να αναπτύξει συστήματα υποστήριξης προκειμένου να ελέγχεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Δημιουργεί ομάδες υποστήριξης με έμπειρους εργαζόμενους στην τηλε-εργασία και διαμορφώνει πρακτικές που θα τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν. Στέλνει καθημερινές ενημερώσεις στους εργαζομένους σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές λαμβάνουν χώρα στις εταιρικές πολιτικές αλλά και με αξιοσημείωτες πληροφορίες που θα πρέπει να έχουν κατά νου. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια.

Επικοινωνία, επικοινωνία, επικοινωνία, με ξεκάθαρο, διαφανή και υποστηρικτικό τρόπο. Η ΔΑΔ καλείται να αντιμετωπίσει τις ψυχολογικές προκλήσεις των εργαζομένων καθώς προσπαθούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και στις ανάγκες των περιστάσεων. Αναγνωρίζει τις ανάγκες τους και μοιράζεται μαζί τους τα σχέδιά της για το πως προετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο, ακόμη και για το χειρότερο. Μεταδίδει με υπευθυνότητα πληροφορίες για την ασθένεια, δημιουργεί αρχεία με απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα των εργαζομένων και καταρτίζει καταλόγους συνδέσμων με κατάλληλες πληροφορίες για την ενημέρωσή τους. Παρεμβαίνει με πληροφόρηση έγκαιρα ακόμη και αν δεν έχει όλες τις απαντήσεις. Παρέχει ψυχολογική ασφάλεια στους εργαζόμενους προκειμένου να ενημερώσουν για πιθανή εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων χωρίς να φοβούνται οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια, είτε εργασιακή είτε ως προς την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, και εκπαιδεύει τα διοικητικά στελέχη για την τήρηση των κατάλληλων πρακτικών. Διαμορφώνει σχέδια αντιμετώπισης πιθανών κρουσμάτων στο χώρο εργασίας και πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι η αβεβαιότητα και ο φόβος σκοτώνουν την παραγωγικότητα γεγονός και ας δημιουργήσουμε ένα ασφαλές, αξιόπιστο και διαφανές περιβάλλον επικοινωνίας προς όλους.

Αξιολόγηση των έργων και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα. Καθώς η ΔΑΔ γνωρίζει που βρίσκονται οι εργαζόμενοι και πόσο πιθανό είναι να επηρεαστούν από την ασθένεια, οφείλει να αξιολογεί τα έργα που επιτελούνται από όλους και κυρίως από τους ανθρώπους υψηλού κινδύνου και να επαναπροσδιορίζει τους τρόπους εκτέλεσης των δραστηριοτήτων τους. Στόχος της θα πρέπει να είναι η μείωση του ρίσκου και η διασφάλιση της συνέχισης των εταιρικών δραστηριοτήτων, προτάσσοντας την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων.

Καθιέρωση συνηθειών σωστής υγιεινής. Η ΔΑΔ οφείλει να αναπτύσσει πολιτικές και πρακτικές σωστής υγιεινής στους χώρους εργασίας προκειμένου οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ασφαλείς.

Τα ακόλουθα ερωτήματα μπορούν να βοηθήσουν τη ΔΑΔ να αξιολογήσει την καταλληλότητα της προετοιμασίας της ως προς την αντιμετώπιση αυτής της ξεχωριστής κρίσης υγείας:

  • Μπορούν οι εργαζόμενοί μας να δουλέψουν από το σπίτι;
  • Έχουμε προετοιμάσει τις υποδομές για τηλε-εργασία;
  • Έχουμε προετοιμάσει διαδικασίες υποστήριξης των εργαζομένων και των διοικητικών στελεχών για αποτελεσματική τηλε-εργασία;
  • Σε περίπτωση απουσιών από την εργασία λόγω ασθένειας ή άλλων σχετικών με τη δημόσια υγεία παραγόντων, μπορούν οι δραστηριότητες να καλυφθούν από άλλους συναδέλφους, εντός ή εκτός της εταιρείας;
  • Έχουμε διαμορφώσει διαδικασίες τήρησης πρακτικών υγιεινής στους χώρους εργασίας αλλά και πρακτικών αντιμετώπισης πιθανών κρουσμάτων;
  • Έχουμε διαμορφώσει πλάνα λειτουργίας της εταιρείας μας σε περίπτωση υψηλού αριθμού παραιτήσεων;
  • Έχουμε διαμορφώσει σχέδια επικοινωνίας με τους εργαζομένους μας;
  • Έχουμε διαμορφώσει σχέδια υποστήριξης των διοικητικών μας στελεχών ως προς τον τρόπο διαχείρισης των ομάδων τους;
  • Έχουμε διαμορφώσει ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων με σαφείς οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν;
  • Έχουμε διαμορφώσει εναλλακτικά σενάρια δράσεων ανάλογα με τα ενδεχόμενα και την κρισιμότητα της κατάστασης;

Και κάτι τελευταίο. Ας μην ξεχνάμε ότι εντέλει, και μεταξύ άλλων, ο ρόλος της ΔΑΔ είναι να φροντίζει τους άλλους και να τους υποστηρίζει παρέχοντας κατανόηση, ενσυναίσθηση και ελπίδα. Η ΔΑΔ καλείται όσο ποτέ άλλοτε να υποστηρίζει τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες επαγγελματικές και προσωπικές δυσκολίες βοηθώντας τους να κατανοήσουν τις αναπόφευκτες προκλήσεις της κρίσης.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.