Δια της περιφοράς συνεδριάζει το ΔΣ του Δ.Εμμ.Παππά

164
Εμμανουήλ Συνεδριάζει Παππά ορκωμοσία δημοτικό συμβούλιο
- Διαφήμιση -

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην 3η τακτική του συνεδρίαση την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 και ώρα από 19.00΄ μέχρι 21.00΄ με την διαδικασία της περιφοράς και χωρίς την φυσική παρουσία των Δημοτικών Συμβούλων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο στο Χρυσό.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Διαφήμιση -

1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2021. (Εισηγητής κ. Μπάλτσιος).
2. Αναμόρφωση του Πρ/σμού, τροποποίηση του Τεχν. Προγράμματος για το έργο «Αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Δήμου Εμμ. Παππά (Α΄ φάση). (Εισηγητής κ. Στόικος).
3. Αναμόρφωση του Πρ/σμού, διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων Ν.4270/2014 (Εισηγητής κ. Μπάλτσιος).
4. Αναμόρφωση του Πρ/σμού, δημιουργία και ενίσχυση πιστώσεων οικ. έτους 2020. (Εισηγητής κ. Μπάλτσιος).
5. Αναμόρφωση του Πρ/σμού για «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε Στρυμόνα». (Εισηγητής κ. Βακιρτζής).
6. Αναμόρφωση του Πρ/σμού για «Καθαρισμό Απολύμανσης Δεξαμενών και Υδατόπυργων ύδρευσης. (Εισηγητής κ. Στόικος).
7. Αναμόρφωση του Πρ/σμού, δημιουργία πιστώσεων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19. (Εισηγητής κ. Μπάλτσιος).
8. Αναμόρφωση του Πρ/σμού, δημιουργία πίστωσης για την ασφαλιστική κάλυψη του Δημαρχείου. (Εισηγητής κ. Μπάλτσιος).
9. Αναμόρφωση του Πρ/σμού, δημιουργία πίστωσης για την μίσθωση και εγκατάσταση ανοικτών μεταλλικών κάδων σε υπαίθριους χώρους του Δήμου , για την συλλογή ογκωδών αστικών αποβλήτων. (Εισηγητής κ. Βακιρτζής).
10. Αποδοχή απόφασης ένταξης, αναμόρφωση Πρ/σμού, τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος για την εκτέλεση της Πράξης «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην Τ.Κ Παραλιμνίου» ενταγμένης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020». (Εισηγητής κ. Στόικος).
11. Επιλογή υδρονομέων άρδευσης για την καλλιεργητική περίοδο 2020. (Εισηγητής κ. Στόϊκος).
12. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων της Κ Εμμ. Παππά και της Κ Ν. Σουλίου Δήμου Εμμ. Παππά Π.Ε Σερρών». (Εισηγητής κ. Στόϊκος).
13. Έγκριση ή απόρριψη υδροδότησης οικοπέδου εκτός οικισμού του Κεχαγιά Νικολάου του Χρήστου στην Κοινότητα Δαφνουδίου. (Εισηγητής κ. Μπράτη).
14. Έγκριση ή απόρριψη υδροδότησης οικοπέδου εκτός οικισμού του Κεχαγιά Γεωργίου του Μιχαήλ στην Κοινότητα Νέου Σουλίου. (Εισηγητής κ. Βρέττας).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου.

2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση.

3. Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.

4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.

5. Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email του προέδρου του οργάνου, ήτοι: α) στο email του Προέδρου του ΔΣ κ. Γεωργίου Κούντιου dsymvep@0670.syzefxis.gov αν πρόκειται για συνεδρίαση του ΔΣ, β) στο email του Δημάρχου, αν πρόκειται για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κ.λπ. dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr

6. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

7. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.

8. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID19.

9. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.