Τι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και πώς εφαρμόζεται στην πράξη

313
ψηφιακός μετασχηματισμός
- Διαφήμιση -

Με τον όρο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» ορίζεται «η δημιουργία ψηφιακών οδών περάτωσης των διαδικασιών που εφαρμόζονται στην καθημερινή παραγωγική διαδικασία όποια μορφή και αν έχει αυτή, αλλά και ψηφιοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών που διαθέτει ένας οργανισμός».

Ψηφιακός ονομάζεται γιατί χρησιμοποιείται πλήθος ηλεκτρονικών μέσων π.χ. Η/Υ, κινητά, ή εφαρμογές Η/Υ, ρομποτικής κτλ. Επομένως, μια διαδικασία η οποία γινόταν χειρωνακτικά ή με έγγραφα και φυσική παρουσία υπαλλήλου ή πελάτη της επιχείρησης, πλέον γίνεται μέσω κάποιας ηλεκτρονικής μορφής ή συσκευής, όπως Web Banking αντί για επίσκεψη σε κατάστημα τράπεζας.

- Διαφήμιση -

Μετασχηματισμός, ονομάζεται γιατί αναλαμβάνει να μετατρέψει μία υπάρχουσα διαδικασία από χειρωνακτική/χειρόγραφη σε ψηφιακή, από υλική σε ψηφιακή, ακολουθώντας σταδιακά και σταθερά βήματα. Οι τομείς και οι δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να ψηφιοποιηθούν σε μία επιχείρηση, είναι στο Εσωτερικό της περιβάλλον και στο Εξωτερικό.

Με βάση τα παραπάνω, δύο είναι τα κύρια σημεία τα οποία βοηθούν κάποια επιχείρηση να μετασχηματίσει διαδικασίες και υπηρεσίες της και φυσικά να επιτύχει μία προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού. Το πρώτο είναι η τεχνολογία και η εφαρμογή της σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος διαδικασιών της και το δεύτερο είναι η συνεχόμενη ενημέρωση και αναζήτηση καινοτόμων λύσεων από την υπόλοιπη αγορά ή από τον εργασιακό της χώρο, μέσω διαβουλεύσεων και μελετών των υπαλλήλων και στελεχών της. Το πρώτο είναι προφανές, καθώς ψηφιοποίηση χωρίς τεχνολογία είναι αδύνατον να υπάρξει αλλά και το δεύτερο, γιατί συνήθως η καινοτομία αποφέρει κέρδος σε πολλά επίπεδα κατά την εφαρμογή της.

Οι διαδικασίες μέσω των οποίων μπορεί να εφαρμοστεί ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός σε μια επιχείρηση/τράπεζα εστιάζονται στις:

  1. Εσωτερικές διαδικασίες. Είναι οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την συνεργασία των τμημάτων της επιχείρησης μεταξύ τους ή αυτόνομα και
  2. Εξωτερικές της διαδικασίες. Αφορούν διαδικασίες, προϊόντα, υπηρεσίες που εμπλέκονται τρίτοι εκτός της επιχείρησης και το κράτος.

Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται στην πράξη ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός περνάει από ένα κύκλο 3 κύριων σταδίων:

  1. Μελέτη σκοπιμότητας για την διαδικασία που πρέπει να μεταβληθεί μέσω ψηφιακού μετασχηματισμού: Σε αυτό το στάδιο μαζεύονται όλες οι πληροφορίες, αναγνωρίζεται η βασική ανάγκη, πού θα ωφελήσει και σε ποιο βαθμό την επιχείρηση. Μελετάται λεπτομερώς η τρέχουσα κατάσταση, με ποιο τρόπο και σε ποια σημεία θα μεταβληθεί.
  2. Υλοποίηση των απαιτούμενων για τον μετασχηματισμό της διαδικασίας: Εφαρμόζονται όλα όσα πρέπει, ώστε να γίνει πραγματικότητα η ψηφιακή πρακτική. Εκπαιδεύσεις, αγορά υλικών, απαραίτητες ενημερώσεις στα συστήματα του οργανισμού κοκ.
  3. Εφαρμογή του μετασχηματισμού και αντικατάσταση του παλαιού μηχανισμού: Σε αυτό το στάδιο η επιχείρηση εργάζεται πλέον με τον νέο τρόπο και παρακολουθείται το μοντέλο για τυχόν βελτιώσεις και το κέρδος που αποκτήθηκε, ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί για επανατροφοδότηση σε άλλη τυχόν αλλαγή.

Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Οι παράγοντες ή συντελεστές που επηρεάζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό κατά την εφαρμογή του, συνοψίζονται στην ανάπτυξη της Τεχνολογίας, στην εισαγωγή Καινοτομιών, στην ποιότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού, στο Κεφάλαιο και στον ρόλο του Κράτους.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η

  • Αυξημένη Αποτελεσματικότητα στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.
  • Βελτιωμένη δυνατότητα λήψης αποφάσεων από τα αρμόδια στελέχη.
  • Αύξηση Πελατολογίου της επιχείρησης ή και αναπροσαρμογή της πελατειακής της βάσης και των απαιτήσεων της.
  • Αύξηση περιθωρίου κέρδους μέσα από την μείωση λειτουργικού κόστους. Και η
  • Αυξημένη Ικανοποίηση Πελάτη μέσω του διευρυμένου ωραρίου και τρόπους διεκπεραίωσης των αναγκών του.

Ο κοινός παρονομαστής όλων των παραπάνω πλεονεκτημάτων είναι η απλοποίηση και η μείωση του χρόνου κάθε διαδικασίας που συμμετέχει στο επιχειρησιακό κομμάτι που μετασχηματίζεται.

Σαν μειονέκτημα μπορεί να αναφερθεί η μείωση του Ανθρώπινου Δυναμικού λόγω βελτιστοποίησης διαδικασιών και υπηρεσιών. Αυτό όμως είναι αμφιλεγόμενο, καθώς δεν προέρχεται αποκλειστικά από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά προκύπτει ουσιαστικά από την εφαρμογή της τεχνολογίας. Θα μπορούσε η μείωση του προσωπικού να αντισταθμιστεί, ίσως, από την ανάγκη ύπαρξης περισσότερων τεχνικά πλέον καταρτισμένων υπαλλήλων π.χ. στα τμήματα μηχανογράφησης (ΙΤ) της επιχείρησης ή από την ενδεχόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και ιδέες.

Άλλο παράπλευρο μειονέκτημα είναι ότι όπου υπάρχει πολύ τεχνολογία εξαπλώνεται και η ψηφιακή απάτη. Νέες τεχνικές εξαπάτησης εμφανίζονται και όσο πιο μεγάλη εξάπλωση γνωρίζει η ψηφιακή υλοποίηση, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει και ο κίνδυνος εξαπάτησης και εσωτερικά στην επιχείρηση/Τράπεζα και στους πελάτες της.

Επιπρόσθετα, η υλοποίηση ενός κακού σχεδιασμού μίας ψηφιακής διαδικασίας, μπορεί να επιφέρει αργοπορίες και πρόσθετο κόστος στην επιχείρηση. Δηλαδή, να αφαιρέσει τα πλεονεκτήματα, τα οποία σε σωστές συνθήκες υλοποίησης αποκτάει αυτός που τον εφαρμόζει, αναγκάζοντάς την να μπει σε διαδικασία αναθεώρησης του σχεδιασμού της.

Η προσαρμογή μίας διαδικασίας, η δημιουργία ενός νέου προϊόντος, υπηρεσίας σε ψηφιακή μορφή ή παροχή απαιτεί να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε νέα σημεία, τα οποία στις χειροκίνητες/χειρόγραφες διαδικασίες δεν υπήρχαν. Οι έννοιες που εισάγονται πλέον είναι της Ασφάλειας, της Συναλλαγής και της Κρυπτογράφησης των επικοινωνιών κατά την συναλλαγή.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.