Δ.Βισαλτίας: Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων

176
έδρες δημοτικό κτηνίατρο συμβούλιο
- Διαφήμιση -

Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των Νομικών του προσώπων για 24 μήνες (έτη 2020-2022).

Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 830.913,00 ευρώ με το ΦΠΑ και η σύμβαση χωρίζεται σε 4 τμήματα.

- Διαφήμιση -

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 29/10/2019 και ώρα 15.00, η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 4/11/2019 και ώρα 10.00 .

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί στο 0,5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής περιγράφεται αναλυτικά στη Διακήρυξη.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων περιγράφονται στην από 30/7/2019 σχετική Μελέτη της Υπηρεσίας. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους και οι ΚΑ αναλύονται στη Διακήρυξη για κάθε φορέα χωριστά και για κάθε οικονομικό έτος.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2322353428, fax 2322020340, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος κα Αρμουτσή Χρυσοβαλάντω.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ESPD-REQUEST-V2

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.