Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ.Νέας Ζίχνης

578
Δημοτικό Συμβούλιο Διαγωνισμός Νέας Ζίχνης συνεδρίαση
- Διαφήμιση -

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Ζίχνης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
3. Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2020.
4. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων 2ου τριμήνου του Δήμου για τον έλεγχο της υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
5. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018.
6. Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
7. Επικαιροποίηση της 108/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβούλιου σχετικά με την επιτροπή παραλαβής έργων και αφανών εργασιών για συνεργασία με τον Δήμο Αμφίπολης.
8. Έγκριση ανάληψης του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του υπό ανέγερση διδακτηρίου του 1ου ΕΠΑΛ Νέας Ζίχνης.

- Διαφήμιση -

9. Έγκριση παραχώρησης χρήσης του οικοπέδου (ΕΠΑΛ Νέας Ζίχνης) από τον Δήμο προς την ΚΤΥΠ (Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.) για δέκα (10) περίπου έτη με σκοπό την ανέγερση του διδακτηρίου του ΕΠΑΛ.
10. Ορισμός υπευθύνου για διαχείριση του λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αφορά το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ).
11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Α.Ε. ‘Επιχείρηση Διαχείρισης Σπηλαίου Αλιστράτης’.
12. Εκλογή αντιπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.
13. Συγκρότηση συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Νέας Ζίχνης μέχρι 31-12-2019 και για το έτος 2020.
14. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης για τον Τουρισμό.

15. Συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό με τους αναπληρωτές τους έως 31-12-2019 και για το έτος 2020.
16. Συγκρότηση της επιτροπής για τη σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής άχρηστων υλικών – αντικειμένων έως 31-12-2019 και για το έτος 2020 σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006.
17. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος για την εκποίηση, ανταλλαγή και αγορά ακινήτων του Δήμου έως 31-12-2019 και για το έτος 2020.
18. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου έως 31-12-2019 και για το έτος 2020.
19. Τροποποίηση φυσικού αντικειμένου της προμήθειας της πρόσκλησης Ι του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», η οποία αφορά την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού υλικού».

20. Έγκριση απευθείας μίσθωσης ιδιωτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Μυρκίνου με σκοπό τη χρήση της για υδρευτικούς λόγους.
21. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα κατηγορίας ΥΕ 16 εργατών γενικά (1 άτομο) και ΔΕ 29 οδηγών απορριμματοφόρου (1 άτομο) με διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών.
22. Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας πλανοδίου εμπορίου στον Χατζηχαραλάμπου Βασίλειο του Δαμιανού.
23. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
24. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβούλιου της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
25. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.
26. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου του Δήμου με την επωνυμία Κ.Π.Α.Κ.Α.Α.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.