Δράση: «Επιχορήγηση ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

436
πρατηρίων
- Διαφήμιση -

Η Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων ή/και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.

Η Δράση υλοποιείται για την ενίσχυση των πρατηριούχων υγρών καυσίμων και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης με ίδιες εγκαταστάσεις, για την εγκατάσταση

- Διαφήμιση -

 • Ολοκληρωμένων Συστημάτων Παρακολούθησης Εισροών-Εκροών, για την παρακολούθηση των διακινούμενων ποσοτήτων υγρών καυσίμων και τη διασύνδεση των συστημάτων αυτών με την Αρχή Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του συγκεκριμένου κλάδου (πρατηρίων υγρών καύσιμων και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης) και την πάταξη φαινομένων λαθρεμπορίας και φοροαποφυγής, μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογικών εργαλείων.

Καθεστώς Ενίσχυσης
Η Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» υλοποιείται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως ισχύει».

Δικαιούχοι των ενισχύσεων
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή (όχι ενώσεις επιχειρήσεων) που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνικό χώρο, στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων και των εγκαταστάσεων πώλησης πετρελαίου θέρμανσης και ο κλάδος δραστηριότητας τους αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς Κ.Α.Δ. 2008 (NACE-αναθεώρηση 2 όπως ισχύει):

 • 47.3: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα.
 • 47.30: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα.
 • 47.30.8: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα.
 • 47. 30.81: Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα.
 • 47.30.81.01: Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.
 • 47.78.85: Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας.
 • 47.78.85.15: Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης (παράδοση στην εγκατάσταση του πωλητή).
 • 47.99.85: Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων.
 • 47.99.85.01: Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης, με διανομή κατ’ οίκον.
 • 46.71.13.14: Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή.

Δικαιούχοι για υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης, είναι τα πρατήρια υγρών καυσίμων ή/και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης σε όλη την ελληνική επικράτεια, που δεν έχουν λάβει επιχορήγηση κατά τους προηγούμενους Κύκλους της Δράσης (Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’) και έχουν ολοκληρώσει την επένδυση (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) μέχρι την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στον εν λόγω Κύκλο.

Η έναρξη και η λήξη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο της ΚτΠ ΑΕ.

Καθορισμός ύψους επιχορήγησης ανά δικαιούχο

1. Το ύψος της επιχορήγησης προς κάθε δικαιούχο καθορίζεται με βάση τους Πίνακες του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Β2-829Α/2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Διάθεση πιστώσεων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης Εκσυγχρονισμός πρατηρίων υγρών καυσίμων» (Β’ 540) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. Β2-3644/2014 (Β’ 27) και τον αριθμό των αδειοδοτημένων δεξαμενών του πρατηρίου ή της εγκατάστασης πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

2. Οι επιλέξιμες δαπάνες, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός, και κάθε σχετικό θέμα, εξειδικεύονται στον Οδηγό του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης, που αποτελεί Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων
Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων για τον ΣΤ’ Κύκλο της Δράσης.

 

Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων Επενδυτικών Σχεδίων

1. Οι λεπτομέρειες υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων περιγράφονται στον Οδηγό του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης, που αποτελεί Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

2. Ο Φορέας Υλοποίησης της Δράσης, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., αναλαμβάνει την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας για την κατάλληλη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων και την υποστήριξή τους κατά την υποβολή των προτάσεών τους.

Αξιολόγηση, Ένταξη, Υλοποίηση και Τεκμηρίωση Επενδυτικών Σχεδίων – Καταβολή Επιχορήγησης
Οι διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης και υλοποίησης προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, η τεκμηρίωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η παρακολούθηση, ο έλεγχος, η πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και η καταβολή της επιχορήγησης εξειδικεύονται στον Οδηγό του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης, που αποτελεί Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Παράρτημα Ι – Οδηγός κύκλου

Παράρτημα ΙΙ – Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής πρότασης

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: 
Βέρρος Κωνσταντίνος konstantinos@kverros.gr
Χριστοφορίδου Άννα anna@kverros.gr
Μιχαλάκη Λιζέτα lizeta@kverros.gr
Μακρή Κική kiki@kverros.gr

Υπηρεσίες Οικονομικών Συμβούλων – Βέρρος Κωνσταντίνος 
Τσαλοπούλου 5, τηλ.:23210 20700, Σέρρες

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.