Αναφορά για τα ηλικιακά όρια αποστρατείας και τη διοικητική εξέλιξη των Οπλιτών

388
εκλογές
- Διαφήμιση -

Αναφορά προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κατέθεσε ο Σερραίος Βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων Αναστάσης Μεγαλομύστακας, με θέμα την άμεση νομοθετική ρύθμιση για τα ηλικιακά όρια αποστρατείας και τη διοικητική εξέλιξη των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ).

Ο κ.Μεγαλομύστακας ζητά την τοποθέτηση – απάντηση και τις σχετικές ενέργειες του αρμόδιου Υπουργού, επί της επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ) με την οποία ζητά, για την κατηγορία Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ), άμεση νομοθετική παρέμβαση επίλυσης των ηλικιακών ορίων και την όμοια διοικητική εξέλιξή τους με αυτήν των Εθελοντών και Εθελοντριών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), ώστε εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 40 ετών ή το 58Ο ηλικιακό έτος τους να τίθενται εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), μέχρι την κατά περίπτωση συμπλήρωσή τους, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν πρότασης του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων και εφόσον το επιθυμούν, υποβάλλοντας το αίτημα για το εν λόγω αναφερόμενο ζήτημα.

- Διαφήμιση -

Επιστολή Ένωσης Στρατιωτικών ΠΕ Σερρών
ΘΕΜΑ
: Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.)

1. Το Σωματείο μας εμπεριέχοντας στη σύνθεση του εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ. ζητά την έγκαιρη και κατά περίπτωση παρέμβαση για τα παρακάτω ζητήματα που άπτονται της προσήκουσας θεραπείας.
2. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά το άρθρο 39§2 του Ν.445/74 «Περί ιεραρχίας και προαγωγών Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων» προβλέπεται η αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας στα 50 για τους Υπαξιωματικούς και 54 για τους Ανθυπασπιστές.
3. Βάσει την παρ.2 του άρθρο 4 του Ν.4609/2019 «Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 ως προς τον καταληκτικό βαθμό, με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) βαθμού ανθυπολοχαγού, που τίθενται σε αποστρατεία».
4. Περαιτέρω κατά την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.2936/2001 «Οι Επαγγελματίες Οπλίτες μπορούν να προαχθούν στους βαθμούς του δεκανέα, λοχία, επιλοχία και αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι αρχιλοχίες μπορούν να προαχθούν σε ανθυπασπιστές μόνο για ανδραγαθία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις».
5. Μετά τα παραπάνω ολοφάνερα προκύπτει οι εξής δυσμένεια που ήδη διέρχονται τα προμνησθείσαντα στελέχη των Ε.Δ., ήτοι ενώ ο Ν.3865/2010 διαμόρφωσε νέα ηλικιακά δεδομένα αποστρατείας στο σύνολο των στελεχών, δεν υπήρξε παράλληλη νομοθέτηση μιας ομαλής εξέλιξης και σύμπνοιας της ηλικιακής και βαθμολογικής ακολουθίας της κατηγορίας ΕΠ.ΟΠ. με ενδεχόμενη την πρόωρη αποστρατεία τους υπό παρωχημένων ή ελλιπών προσαρμοσμένων διατάξεων. Πέραν βέβαια των νομικών δεδομένων, η πρόωρη αποστρατεία θα επιδρά καθοριστικά στην οικονομική κατάσταση των εν λόγω στελεχών μετακυλίωντας απρόσμενα βάρη στον οικογενειακό τους πυρήνα και αποδυνάμωση του κύριου υπηρεσιακού παραγωγικού ιστού, καθόσον τα στελέχη προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ. θα αποστρατεύονται στην πλέον παραγωγικότερη επαγγελματική ηλικία τους, διαθέτοντας πλούσιες εμπειρίες και γνώσεις, και θα αποκόπτονται βιαίως από τη συνεισφορά στην εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ.. Εν τέλει, νομοθετική ρύθμιση θα προσδώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξής τους, κατά τις προβλέψεις του Συντάγματος και θα θεμελιώσει το σεβασμό στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ίσης μεταχείρισης των στελεχών των ΕΔ.
6. Σε συνέχεια των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο Ν.4609/2019 δεν συμπεριέλαβε ουδεμία πρόβλεψη για την αναφερόμενη κατηγορία στελεχών για την οποία το Σωματείο μας υπέβαλλε τεκμηριωμένη πρόταση, η Ένωση σε κάθε περίπτωση ζητά για την κατηγορία ΕΠ.ΟΠ, την άμεση νομοθετική παρέμβαση επίλυσης των ηλικιακών ορίων και την όμοια διοικητική εξέλιξη με αυτήν των ΕΜΘ, ώστε εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 40 ετών ή το 58Ο ηλικιακό έτος τους να τίθενται εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), μέχρι την κατά περίπτωση συμπλήρωσή τους, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν πρότασης του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων και εφόσον το επιθυμούν.
7. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.