Π. Αγγελίδης: «Υπερήφανοι για την Πινακοθήκη «Κωνσταντίνος Ξενάκης»

H 3η Τεχνική Συνάντηση του έργου με τίτλο “CREATION OF A CULTURAL DIPOLE IN THE CULTURAL DIPOLE IN THE CROSS BORDER AREA” (Δημιουργία ενός Πολιτιστικού Διπόλου στη Διασυνοριακή Περιοχή) και ακρωνύμιο “Cultural Dipole” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το INTERREG V-A GREECE-BULGARIA (ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) 2014-2020, πραγματοποιήθηκε χθες στις Σέρρες. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από τον Δήμο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Π. Αγγελίδης: «Υπερήφανοι για την Πινακοθήκη «Κωνσταντίνος Ξενάκης».