Θέσεις εργασίας σε Δήμους της χώρας

51
Θέσεις εργασίας
- Διαφήμιση -

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν με προκηρύξεις σε Δήμους της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τις προκηρύξεις που γνωστοποιήθηκαν!

Δήμος Πρεσπών
Ο Δήμος Πρεσπών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών (από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/07/2019), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018- 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πρεσπών, που εδρεύει στο Λαιμό Φλώρινας.

- Διαφήμιση -

•Πτυχίο ΑΕΙ, ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α με την ανάλογη ειδικότητα, όπου ζητείται.
•Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.
•Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει με την υποβολή της Αίτησης με τα κριτήρια επιλογής (χορηγείται από το Φορέα υλοποίησης) να καταθέτουν στον φορέα σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο

α) Βιογραφικό σημείωμα που αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π..
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι i) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή ii) θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε δημοτική ενότητα του ∆ήμου Πρεσπών σύμφωνα με το ωράριο που θα του υποδειχθεί.

γ) Φωτοτυπία πτυχίου ΤΕΦΑΑ, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
δ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
στ) Βεβαίωση του ∆ήμου περί μόνιμου κατοικίας.

ζ) Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος.
η) Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία,
θ) Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαβάστε την προκήρυξη ΕΔΩ

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.