Στο ΔΣ της Τετάρτης ορίζεται ο νέος Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ

151
Σερρών θέματα Δημοτικό LED Τετάρτης Συμβούλιο κατεπείγουσα
- Διαφήμιση -

Συνέρχεται την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, στις 19.00, σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός νέου εκπροσώπου του Δήμου ως μέλος και ορισμός νέου Προέδρου στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ λόγω παραίτησης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

- Διαφήμιση -

ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., λόγω παραίτησης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 3ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ Σερρών, λόγω παραίτησης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 4ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους του Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών, λόγω παραίτησης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε ημερίδα για ¨ΝΕΡΟ και ΛΥΜΑΤΑ¨ με τη συμμετοχή ΟΒΥΕ και ΔΕΥΑ από τις 15 έως τις 17 Φεβρουαρίου 2019 στην Αθήνα.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 6η εκδήλωση του έργου ¨Ευρωπαϊκές Δεκαετίες¨ (European decades) που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ¨Ευρώπη για τους πολίτες¨ στη Μαδρίτη, από τις 6 έως τις 8 Μαρτίου 2019.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης του final 4 κυπέλλου γυναικών Ελλάδος 2019 που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 7 Απριλίου 2019 με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης για την αγορά στεφανιού για το θάνατο του εν ενεργεία προέδρου της Δ.Κ. Λευκώνα.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση υπογραφής συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σερρών, της Αστικής μή Κερδοσκοπικής Εταιρείας ¨ECO CITY¨, του εργαστηρίου μετάδοσης θερμότητας και περιβαλλοντικής μηχανικής του ΑΠΘ και του τμήματος διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας, για την κυκλική οικονομία.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο δίκτυο δημιουργικών πόλεων της UNESCO με θέμα τη γαστρονομία.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ 11ο: Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, καθορισμός χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου και αριθμού των θέσεων υδρονομέων, για το έτος 2019.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στο Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στο Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, εργατών νεκροταφείων (νεκροθάφτες) για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του τμ. Κοιμητηρίων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση του ύψους των τελών κοιμητηρίων που επιβλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 415/2016 ΑΔΣ.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019¨.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Τερζής Β.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.:
α) αρ. 131/2018 με θέμα: ¨Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της
ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, έτους 2019¨ και
β) αρ. 2/2019 με θέμα: ¨Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού
2018¨.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Τσαλίκογλου Δ.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση υποβολής προτάσεων με τίτλο:
α) Δημιουργία χαρτών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Σερρών,
και
β) Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου εθελοντισμού υποστήριξης των
ευάλωτων ομάδων πληθυσμού στον Δήμο Σερρών,
στο πλαίσιο του ΕΠ ¨Κεντρική Μακεδονία¨ (Άξονας προτεραιότητας
ΑΞ09Β ¨Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της
φτώχειας – ΕΚΤ¨).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή υποστήριξης από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς την Τ.Υ. του Δήμου Ηράκλειας για το έργο ¨Ανόρυξη και αξιοποίηση γεωτρήσεων ύδρευσης στην Τ.Κ. Βαλτερού και στην Τ.Κ. Παλαιοκάστρου του Δήμου Ηράκλειας Π.Ε. Σερρών¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 20ο: Ορισμός υπαλλήλου, υπεύθυνου για την κίνηση λογαριασμού που διατηρεί ο Δήμος Σερρών στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 21ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 507.780,00 € από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την πράξη ¨Προμήθεια – εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου Δημοτικού Σταδίου Σερρών¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 22ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση υλοποίησης της πράξης: ¨΄Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για ΡΟΜΑ στο Δήμο Σερρών¨ στο πλαίσιο του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ 23ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 24ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αποδοχή της έκτακτης επιχορήγησης ΚΑΠ έτους 2018 και απόδοση αυτής στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας ¨Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών¨ για τα έτη 2020 – 2023 και δημιουργία σχετικού Κ.Α. για την εν λόγω υπηρεσία.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ.

ΘΕΜΑ 26ο: Συμπλήρωση της αρ. 792/2018 Α.Δ.Σ. σχετικά με την προ-χρηματοδότηση των ΙΡΑ δικαιούχων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με ακρωνύμιο ZEFFIROS του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ¨Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020¨.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ 27ο: Ενημέρωση σχετικά με τον απολογισμό της ¨Πολιτείας των Ευχών¨ έτους 2018.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Τερζής Β.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ανταλλαγής τμήματος δημοτικής έκτασης 5.281,70 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 364 δημοτικό αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Άνω Ορεινής, με δημοτικό οικόπεδο οικισμού Άνω Ορεινής έκτασης 1.600,00 τ.μ. ιδιοκτησίας των κ.κ. Διαμαντοπούλου Αλεξάνδρας και Διαμαντόπουλου Άγγελου.
Εισηγητές: Ο κ. Δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας δύο τμημάτων του υπ’ αριθμ. 1192 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Ορεινής.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 31ο: Σχετικά με εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 142 του Ν. 4495/2017 περί μείωσης ποσού εισφοράς σε χρήμα.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 32ο: Σχετικά με χορήγηση άδειας τοποθέτησης ξύλινου βάθρου – πατώματος deck και σκιάστρου (τέντας) σε κοινόχρηστο χώρο του πεζόδρομου της Εμμ. Ανδρόνικου έμπροσθεν του καταστήματος ¨ΤΡΑΜ¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 33ο: Σχετικά με χορήγηση άδειας τοποθέτησης ξύλινης εξέδρας σε κοινόχρηστο χώρο (Κερκύρας 11) του καταστήματος ¨ΛΥΚΙΣΚΟΣ¨ ως χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών:
1) ανανέωση καταχώρησης ανελκυστήρων των δημοτικών κτηρίων,
2) ανανέωση καταχώρησης ανελκυστήρων των δημοτικών κτηρίων,
3) ανανέωση καταχώρησης ανελκυστήρων των δημοτικών κτηρίων,
4) συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτηρίων,
5) τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων,
6) μηχανογραφική υποστήριξη Ολοκληρ.Πληροφοριακού Συστήματος,
7) τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήματος σειράς προτεραιό-
τητας του ΚΕΠ,
8) τεχνικός έλεγχος οχημάτων – ΚΤΕΟ,
9) τεχνικός έλεγχος οχημάτων – ΚΤΕΟ,
10) τεχνικός έλεγχος οχημάτων – ΚΤΕΟ,
11) εξαγωγή και επανατοποθέτηση των εξαρτημάτων των αντλιών για
αποκατάσταση βλαβών των αρδευτικών αντλιοστασίων Μητρου-
σίου,
12) μεταφορά-επανέλεγχο ηλεκτρομειωτήρων ανεμιστήρων,
13) εργασίες εγκατάστασης ρυθμιστών στροφών και συντήρηση των
μετρητ. διατάξεων καταγραφής δεδομένων,
14) φύλαξη δημοτικών εγκαταστάσεων,
15) ηλεκτρονική διαχείριση αιτημάτων πολιτών και ψηφιακής πόλης,
16) ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας,
17) ευπρεπισμός-καθαριότητα-αποψίλωση χόρτων δημ. κοιμητηρίων,
18) συντήρηση κοινόχρ. χώρων ΔΕ Λευκώνα και ΤΚ Ορεινής και Άνω
Βροντούς,
19) συντήρηση κοινόχρ. χώρων πρασίνου ΔΕ Καπ. Μητρούση,
20) συντήρηση κοινόχρ. χώρων πρασίνου ΔΕ Σερρών,
21) συντήρηση κοινόχρ. χώρων πρασίνου ΔΕ Σκουτάρεως,
22) υποστήριξη για την εξέταση του δασικού χαρακτήρα των δημοτ.
ακινήτων και
23) κατευθύνσεις για την οργάνωση – διαχείριση κοινόχρηστων χώρων.
Εισηγητές: Οι κ.κ. Δούκας Γ., Γρηγοριάδης Χ., Γκότσης Η.,
Καρπουχτσής Κ., Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης εγκατάστασης φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα μονάδων ειδικής αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Επέκταση αύλειου χώρου 18ου δημοτικού σχολείου στο ΟΠ 341¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών, έτους 2017¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 38ο: Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 39ο: Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:
α) του κ. Δημάρχου,
β) του δημοτικού συμβούλου κ. Χατζημαργαρίτη Μαργαρίτη και
γ) του εντεταλμένου δημ. συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κων/νου,
κατά το μήνα Ιανουάριο.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 41ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. Ζιάκα Ιωάννη του Αντωνίου, στην πόλη των Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.