Οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού από ασκούντες αγροτική δραστηριότητα

εξετάσεων δίπλωμα αγροτικών μηχανημάτων -serrespost
- Διαφήμιση -

Πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα στοιχεία (ενσώµατα, βιολογικά ή άυλα – ιδιόκτητα ή µισθωµένα µε χρηµατοδοτική µίσθωση) τα οποία προορίζονται να χρησιµοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της οντότητας και αναµένεται να αποφέρουν οικονοµικά οφέλη πέραν της µιας ετήσιας περιόδου.
Στα πάγια ανήκουν µηχανήµατα (αυτοκινούµενα, παρελκόµενα), φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (αγροτικά), αλλά και σταυλικές εγκαταστάσεις, στάνες, δέντρα, κλπ.

Οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισµού, µπορούν να γίνουν από οποιονδήποτε ασκεί αγροτική δραστηριότητα, είτε αγρότη του ειδικού είτε αγρότη του κανονικού καθεστώτος.Οι επιχειρηµατίες, οι οποίοι έχουν και αγροτικά εισοδήµατα (ακόµη και ελάχιστα), αντιµετωπίζονται και θεωρούνται ως αγρότες του κανονικού καθεστώτος, αφού από την 01.01.17 υποχρεούνται πλέον να δηλώνουν ως δευτερεύουσες δραστηριότητες όλες τις αγροτικές καλλιέργειες ανεξαρτήτως τζίρου.

- Διαφήμιση -

Παράδειγµα 1ο:
Ο αγρότης Α’ αγοράζει στις 01.01.17 σύστηµα αντιχαλαζικής προστασίας αξίας 10.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 2.400 ευρώ. Η αγορά έγινε τµηµατικά µε δύο ισόποσα τιµολόγια, αλλά αποτελεί το σύνολο της επένδυσης. Επί της συνολικής καθαρής αξίας του παγίου αυτού (γιατί πάγιο είναι), θα υπολογιστούν αποσβέσεις 10% και κάθε χρόνο θα καταχωρούνται στα έξοδα του αγρότη, 1.000 ευρώ αποσβέσεις.

Πρόκειται για την πιο απλή µορφή αγοράς παγίου εξοπλισµού, η οποία και δεν επιδέχεται καµία διαφορετική αντιµετώπιση.

Πως δηµιουργούνται τα προβλήµατα.
Στο ίδιο παράδειγµα, υποδεικνύεται στον αγρότη να γίνει η αγορά µε τιµολόγια των 1.000 ευρώ + ΦΠΑ, δηλαδή το ανωτέρω πάγιο θα το αγοράσει µε 10 τιµολόγια. Υποδείχθηκε στον αγρότη να αγοράσει το πάγιο µε τιµολόγια αξίας το καθένα κάτω από 1.500 ευρώ…

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.