Δημοπρασία: Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Παιδικού Σταθμού στο Λευκώνα Σερρών

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.
- Διαφήμιση -

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» του Δήμου Σερρών έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. – ΦΕΚ 77Α/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».
3) Την αριθμ. 181/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α Δήμου Σερρών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Παιδικού Σταθμού στο Λευκώνα Σερρών και καλεί τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης.

- Διαφήμιση -

Προθεσμία υποβολής προσφορών από 06-10-2018 έως 26-10-2018.

βρεφικών

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα Γραφεία του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Διεύθυνση: Βενιζέλου 139, 20ς όροφος, τηλ. 23210-22487(εσωτ.1)
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερομένους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στη παραπάνω διεύθυνση.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.