ΕΣΠΑ: Δύο νέες προκηρύξεις δημοσιεύει το ΥΠΟΙΚ

0
211
ΕΣΠΑ 2018 Προγράμματα Επενδυτικά
- Διαφήμιση -

Δύο νέες προσκλήσεις – προκηρύξεις για προγράμματα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, έδωσε στη δημοσιότητα, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και η ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ καθώς και των ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών.

- Διαφήμιση -

Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:
– Οικονομική ενίσχυση Φοιτητών με Αναπηρία και ΕΚΟ
– Υποστήριξη φοιτητών με προβλήματα όρασης στις μετακινήσεις τους
– Δημιουργία και λειτουργία Μονάδας Στήριξης Φοιτητών ΑμεΑ και ΕΚΟ
– Ενίσχυση προσβασιμότητας των φοιτητών ΑμεΑ στους χώρους και στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου
– Παραγωγή προσβάσιμων συγγραμμάτων και υποστηρικτικού υλικού για φοιτητές με προβλήματα όρασης
– Αναβάθμιση και δημιουργία σταθμών εργασίας για φοιτητές με Αναπηρία στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.

Σε ποιους απευθύνεται
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Περίοδος υποβολής: από 19/1/2018 έως 9/3/2018
Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Κοραή 4, Αθήνα 105 64, τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Ηπείρου
Όροι και προϋποθέσεις: Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει …
Προϋπολογισμός: 393.248,50€
Δείτε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σταθμός συμπίεσης απαερίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)
Εγκατάσταση δύο παλινδρομικών συμπιεστών, με συνολική εκτιμώμενη ισχύ της τάξης των 800 kW, με στόχο τη μείωση της απώλειας των απαερίων των δύο υφιστάμενων δεξαμενών ΥΦΑ, καθώς και της τρίτης υπό κατασκευή δεξαμενής. Ο σταθμός αυτός θα παραλαμβάνει τα απαέρια που δημιουργούνται από την εξάτμιση του ΥΦΑ εντός των δεξαμενών και των σωληνώσεων του σταθμού και θα τα οδηγεί, μέσω του Μετρητικού Σταθμού Αγίας Τριάδας, στο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσει η σημερινή, αναγκαστική, καύση των απαερίων στον πυρσό της Ρεβυθούσας όταν ο σταθμός –λόγω χαμηλής ζήτησης– δεν λειτουργεί για την τροφοδοσία του Συστήματος Μεταφοράς.

Σε ποιους απευθύνεται: Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ Περίοδος υποβολής: από 19/1/2018 έως 2/3/2018
Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56, ΑΘΗΝΑ 115 27 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Όροι και προϋποθέσεις: ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει …
Προϋπολογισμός: 3.382.400€
Διαβάστε ΕΔΩ την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 

- Διαφήμιση -