Π.Τσινάβος: Η Κρι Κρι εξελίσσεται σε εθνικό πρωταθλητή

Τσινάβος ΚΡΙ ΚΡΙ Σέρρες
- Διαφήμιση -

H Κρι Κρι σήμερα εξελίσσεται από τοπικό σε εθνικό πρωταθλητή με προοπτική να αποκτήσει πολύ σημαντικό έρεισμα και εκτός συνόρων, με την ισχυρή εξαγωγική της δραστηριότητα και δυναμική παρουσία στις διεθνείς αγορές, επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Παναγιώτης Τσινάβος, σε συνέντευξή του στο Euro2day.gr. Ο κ. Τσινάβος εκτιμά ότι τα κέρδη της εταιρίας αναμένεται να είναι σημαντικά υψηλότερα από τα 8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς, ενώ σημειώνει ότι οι επενδύσεις της περιόδου 2010-2016 έχουν υπερβεί τα 46 εκατ. ευρώ. «Οι βασικοί πυλώνες της αναπτυξιακής μας στρατηγικής είναι η καινοτομία και η εξωστρέφεια», υπογραμμίζει.

Δραστηριοποιείστε σε μια αγορά με έντονο ανταγωνισμό από εγχώριες και πολυεθνικές εταιρείες. Με βάση ποιες παραμέτρους διαμορφώνετε τη δική σας στρατηγική;
Σε ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι εταιρείες πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευελιξία. Να μπορούν να αναγνωρίζουν τις αλλαγές του περιβάλλοντος και να προσαρμόζονται. Η ταχύτητα προσαρμογής προσδιορίζει και τον βαθμό επιβίωσης και ανάπτυξης. Η εταιρεία Kρι Kρι αναπτύχθηκε πάνω στις εξής κατευθύνσεις: Καινοτομία, Εξωστρέφεια, Επενδύσεις.

- Διαφήμιση -

Καινοτομία: Σε μία πτωτική αγορά και εν μέσω κρίσης, η Kρι Kρι προχώρησε στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ενός μοναδικού και καινοτόμου γιαουρτιού και παγωτού για την ελληνική αγορά, του SuperSpoon, που απαντά στην ανάγκη των καταναλωτών για προϊόντα με προστιθέμενα οφέλη για την υγεία τους. Το Kρι Kρι SuperSpoon (γιαούρτι) διακρίθηκε ως ένα από τα κορυφαία καινοτόμα προϊόντα παγκοσμίως στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Sial Innovation 2016. Ανάλογη διάκριση έλαβε το παγωτό SuperSpoon στη Διεθνή Έκθεση Anuga 2017.

Εξωστρέφεια: Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης της εσωτερικής αγοράς, η εξωστρέφεια είναι ίσως η μόνη ουσιαστική διέξοδος για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Με κατάλληλη βοήθεια και εκπαίδευση, όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους εκτός συνόρων. Η Kρι Kρι κατάφερε σε λίγα χρόνια, οι εξαγωγές της να αποτελούν το 30% των πωλήσεών της σε 24 χώρες, με θετικά αποτελέσματα: Αύξηση κερδοφόρων πωλήσεων, μείωση επισφαλειών, μείωση της εξάρτησης από την εσωτερική αγορά, απόκτηση τεχνογνωσίας και καθορισμό υψηλότερων ποιοτικών προδιαγραφών για τα προϊόντα της. Επομένως, έχουμε πλέον θέσει υγιείς βάσεις, ώστε να γίνει όραμά μας η παγκόσμια αγορά.

Επενδύσεις: Η συνολική αξία επενδύσεων την τελευταία 6ετία 2011-2016 ξεπέρασε τα €46 εκατ. Η Kρι Kρι πλέον διαθέτει δύο υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής παγωτού και γιαούρτης, καλύπτοντας αυστηρά διεθνή πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας. Οι επενδύσεις μας πάντα στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας, την παραγωγή νέων προϊόντων, τη μείωση του κόστους, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικότεροι στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Εν μέσω παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, τι πιστοποιούν τα κλαδικά στοιχεία για την πορεία του μεγέθους αγοράς γαλακτοκομικών κατά την τελευταία πενταετία; Ποιες ανακατατάξεις έλαβαν χώρα;
Αναφορικά λοιπόν με το ευρωπαϊκό γιαούρτι, σε όγκο, τα έτη 2014 και 2015 η κατηγορία ήταν σταθερή, ενώ το 2016 ήταν σημαντικά πτωτική (-8,2%). Για το 2017, η αγορά είναι ανοδική (2,2%) και φαίνεται ότι η χρονιά τελικά θα κλείσει ανοδικά σε σχέση με πέρυσι. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν υπάρξει ανακατατάξεις στη συγκεκριμένη κατηγορία. Η Kρι Kρι κατάφερε να ανέβει στη 2η θέση του ευρωπαϊκού γιαουρτιού, εδώ και ένα χρόνο περίπου, και κατέχει σήμερα μερίδιο 14,2% σε όγκο. Επίσης, σημαντική επιτυχία της εταιρείας είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κατηγορία του παιδικού γιαουρτιού, κατέχοντας σήμερα μερίδιο σε όγκο της τάξης του 37,4%. Τέλος, εξαιρετικά επιτυχημένη κρίνεται και η είσοδος της Kρι Kρι στην κατηγορία των λειτουργικών γιαουρτιών, με τη σειρά προϊόντων SuperSpoon, που την έφεραν ήδη στην 3η θέση, με μερίδιο 12,4% σε όγκο. Τα κλαδικά στοιχεία επομένως πιστοποιούν ότι η Kρι Κρι σήμερα εξελίσσεται από τοπικό σε εθνικό πρωταθλητή, με προοπτική να αποκτήσει πολύ σημαντικό έρεισμα και εκτός συνόρων, με την ισχυρή εξαγωγική της δραστηριότητα και δυναμική παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Πώς αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις των νέων τεχνολογιών και των μεθόδων οργάνωσης; Σε ποιο βαθμό, πέραν της οικογένειας των βασικών μετόχων, έχετε πετύχει να ενσωματώσετε έμπειρους μάνατζερ στη διοικητική ομάδα;
Η Kρι Kρι επενδύει συνεχώς σε προηγμένα συστήματα πληροφορικής. Στόχο αποτελεί η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, βελτιώνοντας την επικοινωνία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Έτσι, συστηματοποιεί τη μέθοδο λειτουργίας της και προσφέρει υψηλότερη ποιότητα προς τους πελάτες της. Από 1/1/2016 λοιπόν ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το νέο πληροφοριακό σύστημα SAP, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία και συμπαγές πληροφοριακό περιβάλλον. Η Kρι Kρι, αναγνωρίζοντας πως τη διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι, αναβαθμίζει διαρκώς τα συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Πιστεύουμε ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η πίστη και η αφοσίωση των εργαζομένων στις αρχές και τις αξίες μας. Παράλληλα, η εταιρεία χτίζει ένα ισορροπημένο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, καλλιεργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Χαρακτηριστική ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζομένων 2017, με ποσοστό συμμετοχής 76%. Οι εργαζόμενοί μας είπαν:

• «Η Διοίκηση ασκεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με τιμιότητα και ήθος» 95%
• «Εμπιστεύομαι ότι η Διοίκηση είναι ικανή να διευθύνει την εταιρεία» 95%
• «Αισθάνομαι ότι προσφέρω στην εταιρεία» 95%
• «Αισθάνομαι υπερήφανος για όσα έχουμε πετύχει» 94%

Τα τελευταία χρόνια, και παρά την οικονομική κρίση, η εταιρεία επενδύει συνεχώς σε ανθρώπινο δυναμικό, ενώ ο αριθμός του προσωπικού αυξάνεται, χωρίς μειώσεις στους μισθούς. Σήμερα η εταιρεία απασχολεί πάνω από 350 εργαζόμενους. Οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν το 24%, ενώ οι κάτοχοι Μεταπτυχιακών τίτλων το 12%. Η πετυχημένη πορεία της Kρι Kρι καθώς και η καλή της εικόνα στην αγορά προσελκύει έμπειρα στελέχη της αγοράς. Έτσι σήμερα διαθέτουμε μία έμπειρη, ικανή και αποτελεσματική διοικητική ομάδα, ικανή να διαχειριστεί τις αναπτυξιακές προκλήσεις που έπονται και τη διαρκή οργανική ανάπτυξη της εταιρείας

Ποια είναι τα όπλα σας σε αυτό που ονομάζεται «η μάχη του ραφιού», με δεδομένη και την έντονη συγκέντρωση του κλάδου των super market. Πώς αντιμετωπίζετε τον πόλεμο των τιμών;
Σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης, με έντονα πτωτική αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, προσπαθήσαμε να προσφέρουμε έναν πολύ καλό συνδυασμό ποιότητας και τιμής. Επίσης, τα τελευταία χρόνια λανσάραμε νέα προϊόντα με μεγάλη εμπορική επιτυχία, όπως το παγωτό derby Kρι Kρι σε συνεργασία με την ΙΟΝ, τη νέα σειρά οικογενειακών παγωτών«ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ», καθώς και τη νέα κατηγορία λειτουργικών γιαουρτιών SuperSpoon. Κάθε χρόνο επενδύεται πάνω από το 10% του κύκλου εργασιών σε μαζική επικοινωνία και σε ενέργειες προώθησης στα καταστήματα, ώστε να πετύχουμε διείσδυση των προϊόντων μας σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά και οι καταναλωτές μας να νιώθουν περήφανοι για την επιλογή τους. Η καινοτομία των προϊόντων μας σε συνδυασμό με την επικοινωνιακή μας στρατηγική μάς τοποθετούν σε θέση ισχύος στη «μάχη του ραφιού», ως μια από τις επικρατέστερες επιλογές του καταναλωτή.

Στις εξαγωγές ποιες είναι οι κύριες αγορές που στοχεύετε και τι ποσοστό κατέχουν οι εξαγωγές επί των πωλήσεών σας;
Το ελληνικό γιαούρτι είναι ένα από τα πιο γρήγορα αναπτυσσόμενα προϊόντα παγκοσμίως, με δυναμική ανάπτυξη στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Το μέγεθος του ελληνικού γιαουρτιού σε αξία στην Ευρώπη ξεπερνά το €1 δισ. Ενδεικτικά το μέγεθος αγοράς σε αξία στην Αγγλία είναι €205 εκατ., στην Ιταλία €180 εκατ. και στη Γερμανία €130 εκατ. Η Kρι Kρι εξάγει σε 24 χώρες, με πιο σημαντικές χώρες την Αγγλία, την Ιταλία και τη Γερμανία. Σήμερα, οι εξαγωγές συμμετέχουν στις συνολικές πωλήσεις με ποσοστό άνω του 30%, ποσοστό που φανερώνει ξεκάθαρα τον εξαγωγικό μας χαρακτήρα και τη δυναμική επέκτασης στις ευρωπαϊκές αγορές. Η μέση ετήσια αύξηση των εξαγωγών τα τελευταία 8 χρόνια ήταν 24%. Ενδεικτικά οι εξαγωγές το 2016 ήταν €16,6 εκατ., ενώ το 2017 υπολογίζεται να ξεπεράσουν τα €24 εκατ. Σημαντικός παράγοντας για την εξαγωγική επιτυχία αποτελεί η συνεργασία με μεγάλες ευρωπαϊκές αλυσίδες Super Market, όπως,μεταξύ άλλων, οι Sainsbury’s, Carrefour, Tesco, Marks& Spencer, COOP, ALDI.

Έχετε δεχθεί προτάσεις εξαγοράς από επιχειρηματικούς επενδυτικούς ομίλους; Ποιο είναι το μέσο ποσοστό διασποράς των μετοχών σας στο Χρηματιστήριο; Εξετάζετε τα εταιρικά ομόλογα ως εναλλακτικό μέσο άντλησης κεφαλαίων;
Η εταιρία Kρι Kρι είναι εισηγμένη στο ΧΑ από το 2003. Το ποσοστό διασποράς σε τρίτους πλην των κύριων μετόχων ανέρχεται στο 21%. Το freefloat λοιπόν είναι μικρό, με αποτέλεσμα να υπάρχει μικρή εμπορευσιμότητα της μετοχής και φυσικά πρέπει να αυξηθεί. Γι’ αυτό τον λόγο η Kρι Kρι συμμετέχει σε roadshows του εξωτερικού και έχει βελτιώσει την επικοινωνία με την επενδυτική κοινότητα, χτίζοντας μεθοδικά δεσμούς εμπιστοσύνης και αγαστής συνεργασίας. Με δεδομένο ότι ο καθαρός δανεισμός μας είναι μηδενικός, έχουμε εύκολη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό με χαμηλότερο κόστος απ’ ό,τι τα εταιρικά ομόλογα.

Ως μονάδα της περιφέρειας σε ποιο βαθμό αξιοποιείτε τους κοινοτικούς πόρους;
Η εταιρεία μας έχει αξιοποιήσει στο παρελθόν με επιτυχία ευρωπαϊκά προγράμματα. Σήμερα, υλοποιούμε δύο επενδυτικά προγράμματα €10 εκατ και €7 εκατ. και έχουμε υποβάλει αίτηση για να ενταχθούν στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν4399).

Δώστε μας εικόνα των οικονομικών σας μεγεθών για τη χρήση του 2016 αλλά και τις αντίστοιχες εκτιμήσεις για το 2017.
Τα αποτελέσματα του 2016 έχουν ήδη δημοσιευθεί, με κύκλο εργασιών στα €66,4 εκατ. και κέρδη προ φόρων στα €8,16 εκατ. Η δε συμμετοχή των εξαγωγών ήταν 23,6% επί των συνολικών πωλήσεων. Βάσει δημοσιευμένων αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2017, οι πωλήσεις ήταν αυξημένες κατά 18,4%, τα δε κέρδη προ φόρων κατά 50%. Θεωρούμε ότι αυτός ο ρυθμός ανάπτυξής μας θα διατηρηθεί και μέχρι τέλη του χρόνου. Η δε συμμετοχή των εξαγωγών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 30% των συνολικών πωλήσεων. Ο τραπεζικός δανεισμός είναι χαμηλός. Έτσι ο καθαρός δανεισμός είναι μηδενικός, αν λάβουμε υπόψη τα διαθέσιμα της εταιρείας. Οι παραπάνω οικονομικοί δείκτες αντικατοπτρίζουν τις στέρεες βάσεις οργανικής ανάπτυξης της εταιρείας μας και την ευελιξία της στις δυνατότητες χρηματοδότησης των νέων επενδυτικών της πλάνων.

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.