Πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις του Δήμου Σερρών

Μέτρα προστασίας δασικές πυρκαγιές
- Διαφήμιση -

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δ.Σερρών, προχώρησε στην ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε Δασικές και Αγροτικές εκτάσεις.:

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το καθεστώς της πολλαπλής συμμόρφωσης και ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, ο κάθε γεωργός επιλέγει να ακολουθήσει μια ή περισσότερες από τις παρακάτω πρακτικές αναφορικά με τα υπολείμματα των καλλιεργειών:
1. Ενσωμάτωση στο έδαφος
2. Βόσκηση της καλαμιάς
3. Κοπή και κάλυψη του εδάφους με τα υπολείμματα και ενσωμάτωσή τους στο έδαφος την επόμενη άνοιξη
4. Διατήρηση της καλαμιάς στο χωράφι κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ενσωμάτωση της την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
Όσον αφορά στα υπολείμματα των κλαδεμάτων στις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώδεις) συμπεριλαμβανομένων ελαιώνων και αμπελώνων, δύνανται να εφαρμοσθούν οι παρακάτω τρόποι διαχείρισης:
1. τεμαχισμός και κάλυψη του εδάφους.
2. Συγκέντρωση των υπολειμμάτων του κλαδέματος σε σωρό και καύση με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πυρκαγιάς.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με άδεια από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και σύμφωνη γνώμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μπορεί να προβεί σε καύση της καλαμιάς. Η εξαίρεση αυτή δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για τις περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου NATURA 2000. Έτσι:
Α. Από 1η Μαΐου 2017 μέχρι 19η Ιουνίου 2017 και από 15η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και 31η Οκτωβρίου 2017 μπορεί να επιτραπεί η καύση αγροτικών εκτάσεων υπό την επίβλεψη του ενδιαφερόμενου κατά τις πρωινές ώρες και μέχρι τη 12η μεσημβρινή, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας, που εκδίδεται αρμοδίως, είναι για την περιοχή καύσης «1» (χαμηλή) ή «2» (μέση) και εφόσον λαμβάνονται σωρευτικά τα ακόλουθα μέτρα:
1. Δημιουργία αποψιλωμένης ζώνης με άροση, πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.
2. Τεμαχισμός με άροση ή άλλο τρόπο της υπό καύση έκτασης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της, όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.
3. Πρόβλεψη να διαβρέχεται η αποψιλωμένη ζώνη προς την πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από την υπό καύση περιοχή και πενήντα (50) μέτρα από δενδροστοιχία.
4. Εξασφάλιση της παρουσίας φορητών μέσων (υδροφόρων – γεωργικών ελκυστήρων κλπ. Για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια, καθώς και οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου αυτό είναι δυνατό και μόνο σε περιπτώσεις ομαδικών καύσεων.
5. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την αρμόδια πυροσβεστική Υπηρεσία, την προηγούμενη ημέρα της καύσης, για τις αναμενόμενες συνθήκες που επικρατούν.
Β. Από 20 Ιουνίου 2017 έως και 14 Σεπτεμβρίου 2017 επιτρέπεται, ύστερα από άδεια, η καύση αγροτικών εκτάσεων, μόνο για δεύτερη καλλιέργεια εφόσον ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.
Γ. Από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επόμενου έτους, επιτρέπεται η καύση αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων ή σε απόσταση μικρότερη από τριακόσια (300) μέτρα από αυτές και πενήντα (50) μέτρα από δενδροστοιχίες, μόνο όταν λαμβάνονται τα μέτρα της περίπτωσης (4) της προηγουμένης παραγράφου.Το κάπνισμα κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη από τριακόσια (300) μέτρα από τις παρυφές των δασών, επιτρέπεται μόνο εφόσον:
1. Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων γύρω από τις κυψέλες.
2. Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και τους θάμνους, είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα.
3. Στο χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού).
4. Στις κυψέλες και σε εμφανή σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.
Ειδικά, κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τη 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι «1» (μικρή) ή «2» (μέση).
Το κάπνισμα μελισσών που είναι σε κορμούς δένδρων επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου, μόνον εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου και έχει ενημερωθεί ή αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του καπνίσματος.

- Διαφήμιση -

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 199
ΕΚΑΒ 166

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.