Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Παροχής Υπηρεσιών

- Διαφήμιση -

Στόχος του προγράμματος είναι η επιδότηση Επιχειρηματικών Σχεδίων Υφιστάμενων, Νέων και Υπό Ίδρυση Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν στους ακόλουθους κλάδους:

 • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • ΕΜΠΟΡΙΟ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η παρούσα δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.

- Διαφήμιση -

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

 •  Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων (υδραυλικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, βαψίματα, πλακάκια, γυψοσανίδες κτλ)
 • Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα παραγωγής, συσκευασίας κτλ)
 • Αγορά εξοπλισμού (ράφια, κλάρκ, έπιπλα, φωτοτυπικά, τηλεφωνικά κέντρα κτλ)
 • Αγορά ηλεκτρονικού – μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, λογισμικά, κλπ.)
 • Αγορά ειδικού εξοπλισμού (πχ. ξενοδοχειακός εξοπλισμός)
 • Συστήματα πυρόσβεσης – πυροπροστασίας
 • Συστήματα ασφαλείας (κάμερες – συναγερμοί κτλ)
 • Εισαγωγή προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής (erp, crm, λογιστικά προγράμματα κτλ)
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
 • Συστήματα αυτοματοποίησης
 • Δαπάνες σχετιζόμενες με την δημιουργία σημείων πώλησης των παραγόμενων προϊόντων για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις
 • Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών (ISO – HACCP κτλ)
 • Αγορά Δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτομιών στις διαδικασίες της επιχείρησης.
 • Δαπάνες προώθησης, διαφήμισης, συμμετοχής σε εκθέσεις κτλ
 • Αμοιβές συμβούλων για την σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 12 μήνες για τους τομείς του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και σε 18 μήνες για τη Μεταποίηση και τον Τουρισμό

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
 2. νέες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 3. υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου

 

Οι επιχειρήσεις που αιτούνται επιδότηση θα πρέπει:

 • Να ανήκουν στους προαναφερόμενους κλάδους
 • Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
 • Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών (τζίρος) της τριετίας τους να κυμαίνεται:
 • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 30.000€ – 50.000.000€
 • ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 20.000€ – 50.000.000€
 • Να απασχολούν λιγότερο από 250 άτομα προσωπικό
 • Να λειτουργούν νόμιμα και να έχουν σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες.

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται ανάλογα με τον κλάδο:

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 30.000€ – 300.000€

ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 20.000€ – 100. 000€

Τα ποσοστά επιδότησης εξαρτώνται ανάλογα με τον μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης:

- Διαφήμιση -

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.