Ταυτότητα serrespost.gr

Ταυτότητα

ΒΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τσαλοπούλου 5, 62122, Σέρρες
Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.: 038049292, Δ.Ο.Υ. Σερρών

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23210 20700
E mail: info@serrespost.gr
Νόμιμος Διαχειριστής/Διαχειριστής: Βέρρος Κωνσταντίνος
Ιδιοκτησία-Δικαιούχος του ονόματος τομέα (domain name): Βέρρος Κωνσταντίνος

Διεύθυνση:
Βέρρος Κωνσταντίνος

Σύμβουλος έκδοσης:
Αποστολοπούλου Μαρία

Διευθυντής σύνταξης:
Βέρρος Κωνσταντίνος

Αρχισυντάκτης:
Ασπογαλή Φανή

Εμπορική Διεύθυνση:
Τσαούσογλου Χριστίνα

Διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού:
Μακρή Κυριακή

Συντακτική Ομάδα
Μακρή Κυριακή
Χριστοφορίδου Άννα
Παπαϊωάννου Ελένη
Φωτούδη Αλεξάνδρα
Ιωαννίδου Αθηνά,
Κουρτέση Αρτεμισία
Καλαιτζή Περιστέρα

Δήλωση συμμόρφωσης με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334

Ο ΒΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ δηλώνει ότι ο ίδιος και ο παρών ιστότοπος συμμορφώνονται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63) και ότι στο πλαίσιο αυτό διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει ή/και να αφαιρεί κάθε περιεχόμενο το οποίο κρίνει ότι είναι παράνομο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή άδεια του χρήστη, καθώς και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο προληπτικό μέτρο για την αποτροπή της διάδοσης παράνομου περιεχομένου.